Mikrosensorer til luftkvalitets monitorering

Mikrosensorer til luftkvalitets monitorering

Udfordring:

Markedet for små kosteffektive mikrosensorer til monitorering af luftkvaliteten er stigende – både til indendørs og udendørs brug. Dog kræver målinger af høj kvalitet, at kalibrering af sensorerne sker ved forhandleren og en løbende kalibrering sker ved brugeren. Noget som man ikke nødvendigvis har ressourcerne til. Samtidig kan det være dyrere at få kalibreret sine sensorer end at få dem fremstillet.

Lige nu, er der ikke et kalibreringssystem på markedet til mirkosensorer, der kan måle flere sensorer samtidig og processerer dataene på en automatisk måde.

 

Løsning:

Gennem dette videnbroprojekt vil partnerne undersøge, designe og teste et sensorkamre-prototype, der kan kalibreres tæt på sensoren i et system, der er generisk og fleksibelt så det kan bruges til forskellige former for mikrosensorer.

 

Effekt:

Indirekte vil videnbroprojektets resultater kunne give bedre luftkvalitet ved at datakvalitet for mikrosensorer. Ved at øge kvaliteten gennem hyppigere og mere pålidelige kalibrering kan dataene være med til at forbedre luftkvaliteten over tid.

Partnere:

Projektet løber fra juni 2022 til juni 2023

STØTTET AF

Varighed:

31/05/2022

30/12/2024

Samlet budget:

345.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Sørensen

Projektchef

+45 6160 2400

MTS@cleancluster.dk