Nanobobler til beluftning og rensnings af spildevand

Nanobobler til beluftning og rensnings af spildevand

Udfordring: 

Spildevand bliver i dag behandlet vha. beluftede tanke, hvor COD, N og P fjernes biologisk. Beluftningen udgør op til 50 % af den samlede strømforbrug for et renseanlæg og er derfor en omkostningstung post. Samtidig kan den svingende belastning på renseanlægget gøre beluftningen svært, hvilket forringer N og P fjernelsen.  Der er derfor brug for nye metoder til rensning af spildevand, som er mere energieffektiv og kan reducere klimabelastningen for renseanlæggene uden større omkostninger. 

 

Løsning: 

TechRas Nano har udviklet en metode til at rense spildevand ved hjælp af nanobobler. Ved at tilføre ilt langt mere effektivt og direkte til områder i tanken (f.eks. Bunden) kan teknologien være med til at rense spildevanet ved mindre energi og samtidig øge kapaciteten for renseanlæggene.

Gennem videnbroprojektet vil der blive udviklet metoder til at dokumentere nanoboble teknologien samt teste den i pilot-skala på et renseanlæg.

 

Effekt: 

Det forventes at implementeringen af nanobobleteknologien kan reducere energiforbruget med ca. 75 %, halverer lattergasemissionen og forberede rensning af spildevandet. Ved at bruge nanobobler kan ilten doseres mere præcist og i højere koncentration så kapaciteten af eksiterende anlæg forbedres uden større omkostninger. I dag bruges teknologien ved planteskoler og dambrug.

 

Partnere: 

Projektet forløber fra februar 2023 til januar 2024

STØTTET AF

Varighed:

31/01/2023

30/12/2024

Samlet budget:

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk