NEPTUN

Danmark og Tyskland slår pjalterne sammen for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen står klar til at samarbejde i det nye projekt NEPTUN.

Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det er udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer.

Det er en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. Landskabet og klimaet er på mange måder ens og på begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, men væksten og eksporten af vandteknologi er stagnerende.   

Det giver potentiale for innovation og styrkelse af erhvervslivet på tværs af landegrænsen og at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressource effektive løsninger til vand og spildevand.

Sammen står vi stærkere
Det nye projekt NEPTUNs fornemste mål er at udløse innovations- og vækstpotentialet indenfor vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Tværfagligt samarbejde indenfor vandhåndtering og klimatilpasning på tværs af grænsen er nødvendigt for at udnytte potentialet for betydelig udvikling og eksport. Tyskland har f.eks. stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, mens Danmark har stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

Det væsentligste resultat er en kombination af relationsopbygning og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder indenfor vand- og klimatilpasningsteknologier.

Projektets langsigtede effekt er en betydelig stigning i nye miljøvenlige vandteknologiløsninger, forretningsmodeller og øget synlighed af den dansk-nordtyske regions innovative vandteknologivirksomheder (især SMV'er).

Sådan starter vi
Vi vil som det første invitere vandteknologivirksomheder til opstartskonference på både den danske og tyske side i perioden den juni – september 2020. Her vil være matchmaking med vidensinstitutioner og vandteknologivirksomheder med henblik på igangsætning af grænseoverskridende innovationssamarbejder.

Desuden vil der straks blive igangsat en kortlægning af udfordringerne hos problemejere (f.eks. vand- og spildevandsselskaber samt kommuner) på hver side af grænsen. Kortlægningen vil danne udgangspunkt for valg af de innovationssamarbejder, som bliver sat i gang, så de udviklede produkter kommer til at spejle markedets behov.

Vigtigste leverancer:

  • 8 nye prototyper på energi- og ressourceeffektive produkter – med baggrund i problemejeres aktuelle udfordringer
  • Identificering af 5 mulige Offentlig-Privat-Innovationssamarbejder
  • Light houses of Competence: Udstilling, test og demonstration af vand- og klimatilpasningsløsninger
  • Synliggørelse af vandteknologivirksomheder på ”Meet the buyer” og ”Living Lab” events

 

Finansiering: Projektet er finansieret af  Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der har til formål at understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion.

Partnere: I alt 21 partnere, som udover de 13 økonomiske partnere, der er listet nedenfor ,også inkluderer 8 netværkspartnere, der er ligeligt fordelt mellem Danmark og Tyskland.
11 vandteknologivirksomheder har indgivet en forhåndsinteresse for deltagelse i innovationssamarbejder.

Partnerne består af 3 universiteter, 4 regioner/kredse, 2 kommuner, 4 forsyninger, 5 grønne erhvervsorganisationer/klynger/center, 1 teknisk skole, 1 forening for genanvendelse af regnvand og 1 digelaug.

Link til projekthjemmesiden:
https://neptun-vand.dk/da/

 

Partners

CLEAN
Region Syddanmark
Fredericia Spildevand og Energi A/S
Billund Vand
BlueKolding A/S
Middelfart Kommune
SDU Syddansk Universitet
AAU Aalborg Universitet
Christian Albrechts Universitaet
Flensburg Kommune
Green Tech Center A/S
Learnmark
Kreis Nordfriesland