Ny måde at upcycle brødrester

Ny måde at upcycle brødrester

Udfordring:

I dag bliver omkring 100 tusind tons brød sendt til bioanlæg, som kunne være brugt som en del af værdikæden i andre fødevaresammenhænge. Samtidig er udfordringen i dag, at meget industrielt fremstillet brød har en høj fugtighed, hvilket gør, at bakterier og skimmelsvamp hurtigt vokser og gør brødet uspiseligt og ubrugbart til anden brug i værdikæder.

 

Løsning:

G2B BioSolution vil skabe nye værdikæder for brødrester, hvor de upcycler resterne til bioethanol, som kan anvendes af destillerier, og ud fra sidestrømmene skabe protein til foder. På den måde kan de samtidig fange CO2 for at minimere carbon aftrykket mens værdikæder skabes.

Sammen med DTU og partnergruppen vil de undersøge, hvordan resterne bedst kan tørres og forarbejdet så levetiden forlænges for at optimere logistikken fra butik til anlæg.

 

Effekt:

Der kan, når et potentiel fuldskalaanlæg er i gang, upcycles omkring 30-50.000 tons rester pr. år som vil kunne reducere CO2 udslippet i Danmark med ca. 2,6 ton pr. tons brødrester.

 

Partnere:

Projektet forløb fra april 2022 til november 2022

STØTTET AF

Varighed:

31/03/2022

30/12/2024

Samlet budget:

360.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk