ProCirc

Cirkulære indkøb

ProCirc er et EU-projekt i Nordsøregionen, som har til formål at undersøge og implementere cirkulære indkøb. Projektets mål er 30 pilotprojekter som vil demonstrere forskellige muligheder inden for cirkulære indkøb.  Organisationer kan fremme cirkulære økonomi gennem deres efterspørgsel til markedet. Det vil ikke kun have indflydelse på leverandørers forretningsmodeller, innovation og økonomiske muligheder, men også bidrage til nedbringelse af CO2-udslip og færre spild af ressourcer. Hvert pilotprojekt i ProCirc stræber efter at reducere 20-25% råmaterialer affald og CO2-udledning. Byggebranchen, møbler, og ICT er fokusområder i projektet.   www.northsearegion.eu/procirc   Projektperiode 2018 – 2023 Bevillingsgiver:  EU-tilskuds programmet INTERREG North Sea Region. Partnere Rijkswaterstaat (NL), Public Waste Agency of Flanders (BE), Business in the Community (SC), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (DK), Kamp C (BE), Direktoratet for forvaltning og ikt (NO), Kolding Kommune NordDanmark (DK), ACR Plus (BE), CLEAN (DK), City of Malmo (SE), Zero Waste Scotland (SC)  

Partners

Kolding Kommune
Malmö Stad
Zero Waste Scotland
OVAM – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Business in the Community
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Kamp C – Provincie Antwerpen
ACR Plus
Kommunal- og moderniseringsdepartementet