PtX Risø

PtX Risø

Projektet PtX Risø handler om at udvikle Risø som omdrejningspunkt for PtX-innovations- og testfacilitet, som kan anvendes af små, mindre og større virksomheder, til at udvikle, teste og demonstrere PtX-teknologier i samarbejde med forskere på Risø.

Afdækning af muligheder og udfordringer
Dette kræver, at der skabes et fuldt overblik over de eksisterende muligheder på nuværende faciliteter og kompetencer, hvilket ikke er tilfældet i dag. Samtidig er der behov for at afdække hvilke udfordringer danske SMV’er møder i deres arbejde og kommercialisering med PtX-teknologier, for at kunne gå fra små testopstillinger til større demonstrations-faciliteter, der kan markedsmodne teknologierne hurtigt.

Forsknings- og innovationssamarbejder
Som en del af projektet oprettes derfor otte forsknings- og innovationssamarbejder med udvalgte SMV’er der arbejder med PtX-teknologier og forskere fra DTU og RUC. Projektet vil på den måde direkte understøtte virksomhedernes grønne teknologiske innovation og samtidig opnå indsigt i de deltagende virksomhedernes ønsker om test- og udviklingsfaciliteter.

Test og demonstration af grøn teknologi
Forskningen i vindteknologi og energisystemer er verdensførende på DTU Risø og ved at bygge på den styrkeposition, kan ekspertviden overføres til flere aktører inden for energisystemet, herunder PtX. Som en del af projektet laves derfor et feasibility studie, som har til hensigt at skabe et overblik, der kan danne grundlag som beslutningsoplæg for DTU, Roskilde Kommune, samt potentielle investorer og partnere, til etablering af en PtX-demonstrationsfacilitet med tilhørende erhvervspark ved Risø.

 

Projektet er støttet af investeringsstøtteordning for grønne innovative teknologier (REACT-midler) ved Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

STØTTET AF

DTU Risø

Varighed:

31/05/2022

30/08/2023

Samlet budget:

12.442.289,00 kr.

Kontakt