Sammen om klimatilpasning

Sammen om klimatilpasning

Projektets formål var at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og udførende samt mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved renovering af kloakker, opnå færre oversvømmelser og skåne vandmiljøet.

Projektet blev til en realitet ved hjælp af fondsstøtte fra Grundejernes Investeringsfond og medfinansiering fra partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Projektet har blandt andet modtaget anerkendelse fra Realdania, da det blev udvalgt som ét af de 100 bedste klimaprojekter. Begrundelsen for udvælgelsen var det exceptionelle klimasamarbejde mellem kommuner og forsyninger samt uddannelse af lokale klimaentreprenører.

I projektet var der fokus på at stimulere grundejere til at skybrudssikre og håndtere regnvand lokalt. Dette skete ved at give grundejere en god oplevelse af, at få kvalificeret vejledning, ideer til kreative løsninger, en attraktiv pris og en god proces. Der blev udviklet lettilgængeligt formidlingsmateriale og uddannelse af klimaentreprenører, som kommuner, forsyninger og entreprenører i fællesskab kunne anvende i deres vejledning af grundejere i lokal håndtering af regnvand. De i alt 45 uddannede klimaentreprenører blev bakket op med markedsføringsstøtte i form af netværksmøder og markedsføringsmateriale samt deltagelse i 10 klimaevents med 2700 besøgende, hvor de mødte potentielle kunder og havde mulighed for at netværke med kommuner og forsyninger.

I CLEAN´s nuværende interreg projekt ”NEPTUN” tages udfordring med at få LAR-løsninger op i større skala gennem afholdelse af seminarer for store bygningsejere. Se mere på www.NEPTUN-vand.dk. Læs mere om projektets resultater og materialer i de vedlagte materialer.

Partnere

Varighed:

31/05/2017

30/12/2019

Samlet budget:

3.165.000,00

Kontakt

Lotte

Lindgaard Andersen

Projektchef

+45 2422 9228

LLA@cleancluster.dk