SmartFlow

SmartFlow

Udfordring:

Kloaksystemer er i mange tilfælde gamle og dårligt kortlagt samt svære at komme ned til. For at udbygge og forbedre systemet kræver det væsentlige investeringer fra lokalsamfundet. Investeringerne skal gerne være billige og robuste så de kan håndtere stigende og mere uforudsigelige nedbørsmængder.

Samtidig må systemerne gerne kunne blive overvåget for at forudsige spidsbelastninger så evt. vedligeholdelse og udbygning optimeres.

 

Løsning:

Gennem et partnerskab vil startupvirksomheden SmartBrønd bruge deres prototypeløsning ”SmartFlow” til at opfylde sektorens ønsker om billig og robust måling af kloaksystemet. Ved hjælp af IoT, AI analyser, dataindsamling og nedbørskortlægning vil SmartFlow kunne omdanne meteorologiske varslinger til varslinger om belastning af konkrete systemer. Løsningen vil agere som en flowmåler, der kan holde i

Sammen med Aagren Tech vil de bygge prototyperne, hvor Lemvig Vand og Spildevand vil deltage som slutbruger.

Den digitale løsning vil på sigt kunne være med til at klimatilpasse kloaksystemerne og samtidig kunne balancere udgifterne dertil internationalt og nationalt.

 

Partnere:

Innovationspartnerskabet løber fra d. 1/9-2023 til d. 30/11-2024

STØTTET AF

Varighed:

31/08/2023

29/11/2024

Samlet budget:

729.215,00 DKK

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk