Structual Health

Structual Health

Udfordring:

Projektets mål er at lave en demo/test via et feasibility study på et trådløst strukturelt sundhedsovervågningssystem til betonkonstruktioner, med fokus på konstruktioner med alvorlig nedbrydningsrisiko, såsom broer, tunneler og vindmøllefundamenter.

 

Løsning:

Projektets løsninger skal mindske ressourceforbruget, da teknikere i dag inspicerer alle bygninger, men i stedet kun skal til bygningen, når de IoT baserede målinger viser der er behov for dette – de såkaldte risikobaserede inspektionsintervaller fremfor de kalender baseret intervaller.

De miljømæssige aspekter i projektet ligger i den levetidsforlængelse som vil kunne realiseres ved at implementere et strukturelt sundhedssystem.

 

Effekt:

Videnbroprojektet har givet resultater, som giver både Maturix og ElastiSense momentum inden for deres branche, da de har fået viden fra eksperter de ikke nødvendigvis ville have fået andre steder fra. Maturix er med i et Grand Solution projekt som sideeffekt af videnbroprojektet og begge virksomheder har fået internationale kontakter i England, til at fremme deres løsninger.

 

Partnere:

Projektet forløb fra oktober 2021 til december 2022

STØTTET AF

Varighed:

31/10/2021

30/12/2023

Samlet budget:

480.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk