Sunde skoler – sund læring

Sunde skoler – sund læring

Hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration. Det er, hvad mange lærere og elever oplever dagligt rundt om på landets skoler. De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan, og det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt. Det skal der gøres noget ved nu.

Sammen med Middelfart, Odense og Kolding Kommuner, SDU og Rådgivningsfirmaet MOE er CLEAN blevet udvalgt af Realdania til at modtage 1,5 mio. kr. i støtte til at kick-starte arbejdet med indeklima og skabe et grundlag, så kommunerne kan prioritere investering i indeklimatiltag på et velbelyst grundlag.

Projektet går kort sagt ud på at lette processen for at vælge og igangsætte robuste og helhedsorienterede indeklimarenoveringsløsninger. Der bliver taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra de tre syddanske partnerkommuner, hvor der på 60 % af i alt 76 skoler er udfordringer med indeklimaet. Odense, Kolding og Middelfart kommuner har alle renoveringsvilje til indeklimatiltag på skoler og har i deres budgetter for 2018-2020 samlet afsat i størrelsesordenen 83 mio. kr. til indeklimatiltag.

Ni syddanske skoler bliver projektets omdrejningspunkt

Ni repræsentative skoler bliver udvalgt (to fra Middelfart, tre fra Kolding og fire fra Odense) til en detaljeret kortlægning, hvor der bliver målt på CO2, temperatur, fugt, radon og akustik. Skolerne bliver nøje udvalgt efter om, de har aktuelle problemer, er forskellige fra hinanden og har vilje til indgå i projektet. Skolernes ansatte interviewes om, hvordan de oplever indeklimaet. Denne information bliver sammenholdt med de fysiske målinger.

Når det gælder prioritering omkring indeklimatiltag, er det vigtigt også at forstå, hvor og hvordan beslutningerne bliver taget, – styres renovering fra kommunernes ejendomsforvaltning eller decentralt på skolerne og giver denne organisering udfordringer. For at sikre medejerskab bliver centrale repræsentanter involveret i projektets forløb interviewet.

Udvikling af strategiske indeklimaplaner til forskellige behov

Med udgangspunkt i projektets kortlægningsfaser, interviews, indeklimamålinger og analyser udvikles individuelle strategiske indeklimaplaner for hver af de 3 kommuner.

Indeklimaplanerne vil indeholde et dokumentationsprogram for målt og oplevet indeklima og et katalog over helhedsorienterede high tech/low tech løsningsforslag til forskelligt ambitionsniveau, økonomi, og skoletype, hvor også fordele og ulemper er belyst.

Undervejs i udfærdigelsen af de strategiske indeklimaplaner til de tre kommuner vil der være flere workshop mellem de af Realdania 9 støttede projekter i 12 kommuner med henblik på videndeling og skalering til andre kommuner, så indeklima ikke længere er et ’buzzword’ men virkelig får sin plads på den kommunale dagsorden

Links:

Realdanias pressemeddelelse om de udvalgte projekter HER

Partnere

Varighed:

30/11/2018

31/10/2020

Samlet budget:

3.138.000,00

Kontakt