Turn Waste into Homes

Turn Waste into Homes

Potentialet:

Potentialet for upcycling af affaldsplast og anvendelse som ressource til 3D print af boliger er enormt. På supply siden producerer verden i dag 300 mio. ton plastik, hvor kun 10% genanvendes i dag. Ca. 270 mio. ton bliver brændt af, ender som landfills eller i havet.

I WOHNs koncept anvendes affaldsplasten som det strukturelt bærende materiale, og 3D printer boligen i et stykke i en sandwich konstruktion. Plastspåner eller affaldsstyren anvendes som isoleringsmateriale, der blæses ind i sandwich konstruktionen.

Løsning:

Problemstillingen som skal løses er hhv. at plast i udgangspunktet ikke overholder bygningsreglementets krav til strukturel integritet i en halv time ved brand, og i det hele taget er helt nyt produkt og ressource der via WOHN introduceres i byggeindustrien.

Derfor er målet med projektet, at blåstemple løsningen samt dokumenterer løsningen gennem den funktionsbaserede styrke- & brandstrategi, hvor produktet lever op til BR18 brandkrav.

Effekt:

Den direkte effekt på klima og miljø aflæses i konstruktionens LCA, som går på tværs af de traditionelle cirkulære op-og-ned værdikæder, og erstatter stål og beton i byggeriet med affaldsplasten. Herved kan der opnås for hver 20 m2 bolig en CO2 reduktion på 15 tons.

 

Partnere:

Projektet forløb fra oktober 2021 til marts 2022

STØTTET AF

Varighed:

30/09/2021

30/12/2024

Samlet budget:

400.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk