Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området.

Derfor arbejder CLEAN sammen med Teknologisk Institut v/Dansk Netværk for Klimatilpasning, Danish Water Forum, HOFOR v/ Call Copenhagen, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet på at skabe et samlet overblik over aktiviteter og servicetilbud til vand SMVér samt udvikle nye, ambitiøse innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative SMV’er. 

Water Tech Boost

Water Tech Boost er et innovations- og forretningsforløb for danske vandteknologivirksomheder. Med Water Tech Boost kan du øge kendskabet til din virksomhed gennem forskellige udstillinger og konferencer, samt få ny viden og øge dine eksportmuligheder. Du får mulighed for at møde nye kunder og investorer, samt komme i dialog med forskere og potentielle samarbejdspartnere fra vandteknologibranchen.

Sammensæt dit eget forløb 

Du kan skræddersy dit eget forløb efter din virksomheds behov. Du kan frit vælge at deltage i forskellige events, konferencer og webinar og du kan blive udvalgt som udstiller på nogle af de store udstillinger f.eks. IWA-vandkonferencen, TechBBQ eller Rørcenterdage.

Kick-off for Water Tech Boost – September 2020 (D. 9. sept. I København & 10. sept. I Aarhus)
I september inviterer vi til Kick-off hvor vi vil præsentere Water Tech Boost forløbet, samt give et indblik i vandvirksomheders behov og konkrete tilbud til disse.

NEPTUN workshop

SDG Tech Award – 22. Oktober 2020
Til SDG Tech Award bliver de mest bæredygtige danske løsninger fremvist og der er mulighed for at netværke med både virksomheder, politikere og andre relevante aktører inden for bæredygtighed.

Danish Water Forum Årsmøde – Februar 2021
Til årsmødet vil du få mulighed for at deltage i en session, hvor SMV’er og iværksættere får mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter for årsmødets deltagere. Derudover er der også rig mulighed for at møde en række førende forskere inden for vand. 

IWA – Maj 2021 (rykket til September 2022)
IWA har mere end 60 års erfaring med at forbinde vandfagfolk for at finde løsninger til verdens vandudfordringer. På IWA konferencen i 2021 kan du blive udvalgt som udstiller og dermed udstille din teknologi. Derudover kan du deltage i både matchmaking og workshops, samt møde internationale forskere, investorer og samarbejdspartnere. Forinden IWA-konferencen afholdes der forberedelsesworkshop og udstillermøde, hvor du bl.a. bliver trænet i at pitche foran kunder og investorer. 

TechBBQ – September 2021
TechBBQ er mødestedet for teknologivirksomheder og iværksættere. Et af temaerne i 2021 er vandteknologi og du får en unik mulighed for at deltage. Her kan du blive udvalgt som udstiller og vise din teknologi frem for både kunder, investorer og samarbejdspartnere. Du kan desuden deltage i matchmaking, forskellige “talks” og side-events.

Rørcenterdage – September 2021
Rørcenterdage henvender sig til alle med interesse for vand- og afløbsteknik og der forventes mere end 110 udstillere på messen. Inden udstillingen afholdes en workshop, hvor virksomheder og kommuner/forsyninger præsenterer 2-3 cases indenfor forskellige hovedtemaer på udstillingen fx klimatilpasning samt opgravningsfri renoveringsmetoder til vand- og afløbsanlæg mv. Workshoppen skal åbne op for co-creation af nye innovative løsninger i samarbejdsprojekter og nye løsninger. Du har desuden mulighed for at blive udvalgt til en gratis fælles udstillerstand.

Webinar 1: Kom med på CLEANs internationale platform (29. oktober kl. 9-10:30)
Bliv introduceret til de internationale muligheder, som CLEAN giver adgang til. På dette webinar præsenteres CLEAN Solutions, et online space hvor du og din virksomhed kan få adgang til internationale projektmuligheder og samarbejdspartnere. Vi fortæller også om ”Efficient Solutions” label – vi har allerede hjulpet flere virksomheder med at få denne blåstempling fra vores partner Solar Impulse Foundation. Måske det også er noget for din virksomhed? 

Webinar 2 – Finansieringsmuligheder fra offentlige støtteordninger – Oktober 2020
Webinaret vil omhandle de forskellige offentlige finansieringsmuligheder, der eksisterer for SMV og iværksættere, herunder:

 • Hvornår er det relevant at søge offentlige midler?
 • Hvilke offentlige støtte-ordninger findes?
 • Hvilke aktiviteter kan støttes og hvilke kriterier er der for at opnå disse?

Webinar 3 – Kapitalfrembringelse ved hjælp af investorer – November 2020
Webinaret vil omhandle processer i relation til at finde investorer til SMV og iværksættere, herunder:

 • Under hvilke omstændigheder er det relevant at søge kapital fra investorer?
 • Hvilke investorer har fokus på SMV og iværksætteri og hvilke aktiviteter kan man opnå investeringer til?
 • Industrielle eller institutionelle investorer?
 • Hvilke kriterier har forskellige typer investorer for at investere?
 • Hvad kendetegner den gode investor og hvordan findes og kontaktes denne?
 • Hvilke faldgruber er der?
 • Hvilke finansieringsmodeller er der for prisfastsættelse og kapitalanbringelse?

Webinar 4 – Eksportstøtte til SMV – December 2020
Webinaret vil blive organiseret i samarbejde med eksportorganisationer, og vil omhandle:  

 • Modeller for eksportfremme og støtteordninger dedikeret til mindre virksomheder
 • Hvad kræves af virksomheden for at få noget ud af eksportstøtte?
 • Samarbejde med andre aktører

Webinar 5 – Internationale organisationer og konferencer – April 2021
Webinaret har til formål at præsentere de større europæiske og internationale organisationer (Water Europe, EWA, EurAqua, EIP, WWC, IWA) og konferencer (IWA, Stockholm World Water Week, Amsterdam International Water Week, EWA Brussels Conference, Singapore International Water Week , IFAT München, WWF, m.fl.) med henblik på at belyse relevansen for danske SMV’er, og hvad de vil kunne få ud af deltagelse i disse. 

Bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var oprindeligt sat til ét år, men der er ansøgt om forlængelse til udgangen af juni 2020 pga. Coronakrisen.

 

Partnere

Varighed:

31/12/2019

29/09/2021

Samlet budget:

4.524.200,00

Kontakt