Videnbro

Videnbro

Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder.

Videninstituioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer.

Videnbroprojekter er et samarbejde om innovation som gavner både forskningsmiljøerne og erhvervslivet – og tager altid udgangspunkt i virksomhedernes behov.

 

Lige nu er 4. runde for videnbroprojekter åbent for ansøgninger med ca. 1,8 mio kr. til udmøntning  – Du kan læse mere og ansøge her

 

Hvem kan søge?

Et videnbroprojekt består minimum af  videninstitution og min. 2 små og mellemstore virksomheder.

Danske videninstitutioner, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed kan ansøge i partnerskab med mindst to af hinanden uafhængige private små og mellemstore virksomheder.

Der kan sagtens være flere vidensinstitutioner og flere virksomheder (små og store) med i projektet.

Hvad kan man søge støtte til?

Et videnbroprojekt i Danmarks miljøklynge skal være inden for CLEANs 5 fokusområder og skal som udgangspunkt passe til vores Innovationsprioriteter.

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges mellem 150.000 – 500.000 kr. pr. videnbroprojekt.

Projektperioden er maks. 1 år og 100% af bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er).

Virksomhederne i partnerskabet afgiver deres medfinansiering i medgåede timer.

CLEAN uddeler midler løbende til videnbroprojekter. Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvordan søger man?

Kontakt vores udviklingschef, Michael Johansen på tlf.: +45 4079 3399 eller mail: MIJ@cleancluster.dk

Ansøgningsprocessen er meget simpel og ser sådan her ud:

 

Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier:

STØTTET AF

Varighed:

31/12/2020

30/12/2024

Samlet budget:

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk