Videnbro

Løfter innovationsudviklingen mellem virksomheder og viden

Hvad er et videnbroprojekt? Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. Videninstituioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Videnbroprojekter er et samarbejde om innovation som gavner både forskningsmiljøerne og erhvervslivet – og tager altid udgangspunkt i virksomhedernes behov.   I 2021 blev der opstartet 10 videnbroprojekter:
Videnbroprojekter 2021 Fokusområde Partnere
Turn Waste into Homes Affald, ressourcer & materiale Afsluttes i 2022 WOHN A/S, FireEater A/S, Teknologisk Institut & DBI
Zero Emission Port Stay Luft Afsluttes i 2022 Blue World Technologies, Powercon, Alfa Laval, ABB, Danfoss Drives, DEIF, Wärtsilä, A.P. Møller Mærsk, DFDS, Hafnia, Rønne Havn, Aalborg Havn, Danmark Tekniske Universitet & Aalborg Universitet
Genanvendelse af plast-alu-kompositter Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 Prounit Frames ApS, Bendixen Neon ApS, Vink Plast ApS & Teknologisk Institut
MurstensRenser Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 Fr. Petersen Maskinfabrik A/S, Leif Oubæk Agentur, Scan-Visan A/S & Teknologisk Institut
HiddenDyke Klimatilpasning Afsluttes i 2022 Hidden Dyke ApS, 6th Sense Solution ApS, Hededanmark A/S, Nordiq Group A/S, ViaCOn A/S & Danmarks Tekniske Universitet
Sortering og genanvendelse af tekstilaffald Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 HAACK Recycling, TechKnow ApS & Teknologisk Institut
Imprægneringsteknologi Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 Gaia Wood Technology ApS, Burnblock ApS, DBI & Teknologisk Institut
Structural Health Klimatilpasning & Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 Sensohive Technologies, ElastiSense & FORCE Technology
Datastyret Elektrokoagulering til H2S bekæmpelse Vand i teknosfæren Afsluttes i 2022 AL-2 Teknik A/S, Sulfilogger A/S, BlueKolding Spildevand A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Aalborg Universitet & Teknologisk Institut
Beskyttelse af grundvand mod pesticidforurening med bioremedieringsbarrierer Jord, vand & natur Afsluttes i 2022 Ejlskov A/S, Aarhus GeoInstruments ApS, Teknologisk Institut
  I 2022 er der opstartet 5 videnbroprojekter:
Videnbroprojekt 2022 Fokusområde Partnere
Genanvendelse af PFTE Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2022 Trelleborg Sealing Solutions A/S, OL Seals A/S, Acoplastic A/S & FORCE Technology
Mikrobiologisk potentiale i LAR Klimatilpasning Afsluttes i 2023 ByBlomst, Silkeborg Spildevand A/S, Byggros A/S & VIA University College
Forebyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst Luft Afsluttes i 2023 Ammongas A/S, Snedker Solutins ApS & Teknologisk Institut
Multi-calibration system for microsensors for air quality monitoring Luft Afsluttes i 2023 Leapcraft ApS, C.K. Enviroment A/S & FORCE Technology
New way of upcycling bread waste Affald, ressourcer & materialer Afsluttes i 2023 G2B BioSolutions ApS, Biotrans, Easyfood, GG2D & Danmarks Tekniske Universitet
Næste frist for ansøgning til et videnbroprojekt er d. 17. november 2022 kl. 12.00. Kontakt vores projektchef Michael Søren, MTS@cleancluster.dk,  for mere information.

Hvem kan søge?

Et videnbroprojekt består minimum af  videninstitution og min. 2 små og mellemstore virksomheder. Danske videninstitutioner der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed kan ansøge i partnerskab med mindst to af hinanden uafhængige private små og mellemstore virksomheder. Der kan sagtens være flere vidensinstitutioner og flere virksomheder (små og store) med i projektet.

Hvad kan man søge støtte til?

Et videnbroprojekt i Danmarks miljøklynge skal være inden for CLEANs 5 fokusområder og skal som udgangspunkt passe til vores Innovationsprioriteter 2022. Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges mellem 150.000 - 500.000 kr. Projektperioden er maks. 1 år og 100% af bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er). Virksomhederne i partnerskabet afgiver deres medfinansiering i medgåede timer. CLEAN uddeler i anden ansøgningsrunde 1,4 mio. kr. til videnbroprojekter. Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvordan søger man?

Kontakt vores projektchef, Michael Sørensen på tlf.: +45 6160 2400 eller mail: MTS@cleancluster.dk Ansøgningsprocessen er meget simpel og ser sådan her ud:   Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier: