VIS

VIS

Baggrund for VIS

SMV’er ligger ofte inde med koncepter eller teknologier, der potentielt kan resultere i en innovativ løsning relateret til vandområdet, men de har ikke altid selv kompetencerne til udvikle alle aspekter af en given løsning. Samtidig er CLEANs erfaring, at der er en udfordring i at parre SMV’ernes udviklingsbehov med relevante videnspersoner på universiteterne.

Derfor har VIS (Vand, Innovation, SMV’er) fokus på at danne broer mellem forskningsmiljøer på DTU og virksomheder. Dette gøres ved at SMV’er i Region Hovedstaden bliver screenet gennem interviews med CLEAN, hvor virksomhedens udviklingsbehov afdækkes. Dernæst vil DTU Water matche virksomhedens innovationsbehov med en forsker der har kompetencer inden for det ønskede udviklingsområde. På den måde kan SMV’erne blive parret med netop de kompetencer der ønskes på en hurtig og effektiv måde.

 

 

Formål

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

I og med at der tages udgangspunkt i virksomhedernes og deres behov for udvikling kan forskerkompetencerne sagtens være udenfor vandområdet. Eksempelvis i form af kodning, udvikling af forretningsmodeller, proof of concept og lignende.

 

VIS nu og fremadrettet

Projektet er ved at afslutte første bevillingsperiode (fra august 2015 til november 2018), hvor over 70 virksomheder er screenet og mere end 20 innovationsforløb er igangsat med fokus på at udvikle og markedsintroducere nye produkter eller løsninger.

Fra 1. december 2018 påbegyndes projektets anden bevillingsperiode, der løber frem til 31. november 2020, og målsætningen er at påbegynde yderligere 16 innovationsforløb i denne periode.

 

 

Læs mere om VIS-projektet her: http://www.water.dtu.dk/vis/

Projektet er støttet med midler fra Region Hovedstaden.

 

Partnere

Varighed:

31/07/2015

29/11/2020

Samlet budget:

24.400.000,00

Kontakt