Zero Port Emission

Zero Port Emission

Udfordring:

Dette projekt har til formål at klarlægge de teknologiske muligheder for at fjerne miljø- og klimapåvirkende udledningen fra kommercielle skibe under havneophold.

Skibsfartens energiforbrug bidrager i høj grad til den globale udledning, men er ikke en ligetil opgave, da mange værdikæder mødes på havnen. Den primære løsning man anvender i dag er landstrøm, hvor skibet kobles til det lokale el-net, som så leverer den energi skibet skal bruge. Dog er der ikke en one-size fit all løsning.

Løsning:

Dette projekts formål er, på en holistisk måde, der tager hensyn til forskellige typer havne, skibe og energibehov, at analysere hele det potentielle løsningsfelt, herunder landstrøm, for evnen til at løse emissionsproblemet, den teknologiske modenhed, forretningspotentialet, og synergier med den generelle energiomstilling af samfundet.

Effekt:

Den kommercielle skibsfart bidrager i dag til en stor del af den samlede globale menneskeskabt udledning af miljøpåvirkende stoffer. Et studie fra 2018 estimere at der er et globalt potentiale for at reducerer udledningen af SOx med næsten 700 tusinde tons og NOx med omkring 1,2 millioner tons.

Videnbroprojektet forventer at skabe en analyse, Miljøstyrelsen og Nordisk Råd kan anvende til udarbejdelse af nye strategier indenfor søfart.

Partnere:

Projektet forløb fra oktober 2021 til december 2022

STØTTET AF

Varighed:

30/09/2021

30/12/2024

Samlet budget:

282.000,00 kr.

Kontakt

Michael

Johansen

Udviklingschef

+45 4079 3399

MIJ@cleancluster.dk