Innovationspartnerskaber

Lene Tougaard

CLEANs innovationspartnerskaber tager udgangspunkt i en konkret udfordring fra industrien, forsyninger, kommuner eller regioner og vil typisk involvere 3-5 partnere fra økosystemet. Udfordringen kan løses via innovation, samarbejde og nyudvikling og evt. med kendte innovative teknologier og services eller nye standarder. I innovationspartnerskaberne, som kan være rene virksomhedssamarbejder (B2B) samarbejder mellem en virksomhed og en videnpartner, en offentlig aktør eller …

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Lene Tougaard

Den danske vandsektor har potentiale til at blive en eksportsucces på linje med det danske vindeventyr og i det nye erhvervsfyrtårn for vandteknologi skal der derfor bygges videre på en række af de styrkepositioner, som partnerskabet mellem virksomheder, forsyninger, universiteter, kommuner og relevante aktører allerede har gode erfaringer med. Målet er, at Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige …

Videnbro

Kasper Gregersen

Hvad er et videnbroprojekt? Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. Videninstituioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Videnbroprojekter …

BeyondBeta – FLOW

admin

FLOW hjælper de bedste vandteknologiske startups i Danmark med på kort tid at lægge fundamentet til en skalerbar forretning og tiltrække de rigtige investorer. Sammen med Water Valley Denmark, en række store danske vandvirksomheder, DHI, Accelerace og erhvervshusene, hjælper CLEAN de bedste vand-startups med at lægge fundamentet for jeres forretning. Du kan læse mere om projektet og ansøge om deltagelse her …

Cirkulære byer

Lene Tougaard

Dansk Design Center og CLEAN inviterer seks kommuner til at deltage i et 2-årigt innovationsforløb. Projektet er støttet af Realdania og det er gratis for kommunen at deltage. Projektet er målrettet kommuner, som har høje ambitioner om at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære udfordringer i samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere og i tæt sparring med …

Greater Copenhagen Green Deal

The Greater Copenhagen Green Deal is a large-scale, 2-year project rooted in the European Green Deal’s ambitious targets to boost the efficient use of resources by moving towards a clean circular economy as well as restore biodiversity and becoming CO2- neutral. The EU Green Deal plan outlines the investments needed to carry out projects and the financing tools available. It …

NYC-CPH Dual Urban Water Vision Innovation Call

How can innovative stormwater treatment and reuse practices help urban areas address the challenges of flooding and recreational water quality exacerbated by shifts in rain patterns caused by climate change?  Aim of Innovation Call: New York City and the Municipality of Copenhagen are seeking new and innovative ideas, technologies, and approaches for how stormwater can be successfully captured and treated …

GT Program

GT Programmet tilbyder grønne iværksættere et målrettet og dynamisk forløb med henblik på at forbedre deltagernes iværksætterkompetencer og reelle muligheder for at opnå succes. Det henvender sig til nyligt startede virksomheder og grønne iværksættere med en god idé og et ønske om at starte virksomhed.  Programmet vil være en vekselvirkning mellem relevante workshops indenfor bl.a. idé- og produktudvikling, forretningsudvikling, økonomi, finansiering, salg, skalering og …

EU Techbridge

Lene Tougaard

The EU Techbridge project matches North American based end-users that are looking for innovative water and energy solutions with innovative European SMEs. The partners are AVAESEN (ESP), CLEAN (DK), Lombardy Energy Cleantech Cluster (ITA), Sustainable Business Hub (SWE) and Water Alliance (NL). The EU funded project, under the COSME programme, aims to bridge innovative technologies developed in Europe to the US and Canadian market. EU SMEs as part of the …

Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

admin

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området. Derfor arbejder CLEAN sammen med Teknologisk Institut v/Dansk Netværk for Klimatilpasning, Danish Water Forum, HOFOR v/ Call Copenhagen, Danmarks Tekniske …

NEPTUN

Kasper Gregersen

Danmark og Tyskland slår pjalterne sammen for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen står klar til at samarbejde i det nye projekt NEPTUN. Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det …

Grøn Cirkulær Omstilling

Kirstine Dupont

Nu får du mulighed for at få en konkurrencemæssig fordel og fremtidssikre din virksomhed. Over 400 danske virksomheder får over de næste par år hjælp til at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning – og du kan være en af dem. Vær på forkant med dine kunder og samarbejdspartnere som fremover vil stille krav til bæredygtige …

Cirkulære byggeløsninger

admin

Som en del af Circularity City har du mulighed for at søge støtte til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Så er du en mindre virksomhed i Midtjylland? Og er du interesseret i, i samarbejde med andre virksomheder, at skabe nye forretningsmuligheder inden for cirkulær økonomi? Så kan du nu søge om gratis ekspertrådgivning til at komme igang. Ansøgninger vil …

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator (CIA)

admin

Cleantech Impact Accelerator programmet har gennem 3 år hjulpet mere end 60 startups med at: Pitche deres løsninger for store virksomheder som Tetra Pak, Alfa Laval, Arla, NCC, Balder, FOJAB, Nordex Food, Oatly og Peter Larsen Kaffe Udvide deres netværk til investorer  Få 1:1 sparring og udvikling af finansiel handlingsplan Få et overblik over finansieringsmuligheder Validere deres teknologi Øge deres …

ProCirc

Kasper Gregersen

ProCirc er et EU-projekt i Nordsøregionen, som har til formål at undersøge og implementere cirkulære indkøb. Projektets mål er 30 pilotprojekter som vil demonstrere forskellige muligheder inden for cirkulære indkøb.  Organisationer kan fremme cirkulære økonomi gennem deres efterspørgsel til markedet. Det vil ikke kun have indflydelse på leverandørers forretningsmodeller, innovation og økonomiske muligheder, men også bidrage til nedbringelse af CO2-udslip …

C40 City Solutions Platform

Leading cities around the world are searching for innovative solutions to the major climate challenges they face, ranging from adapting to the effects of climate change, to providing their citizens with low carbon energy, waste, water and mobility options. By providing cities and solution providers a program for working together on specific climate challenges at an earlier stage than usual, …

Sunde skoler – sund læring

Hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration. Det er, hvad mange lærere og elever oplever dagligt rundt om på landets skoler. De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan, og det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet …

Nordic Solutions for C40

Nordic Solutions for C40 er 7 nordiske partnere indsats for at danne en selvbærende nordisk platform. Formålet med platformen er at skabe plads til fælles nordisk B2B-samarbejde inden for de nordiske lande for at reagere på de kundeemner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group. C40 Cities netværket består af 93 af verdens storbyer med over 650 millioner mennesker og …

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation er et virksomhedsforløb, som hjælper virksomheder der arbejder inden for den grønne omstilling, med at styrke deres kerneforretning ved brug af digitalisering, digitale forretningsmodeller og nye værdikædepartnerskaber. Vores mentorer og eksperter vil hjælpe dig gennem hele forløbet og sikre effektivisering i virksomheden ved brug af digitale strategier. Nu er der åbent for ansøgning til deltagelse i Digital …

Sammen om klimatilpasning

admin

Projektets formål var at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og udførende samt mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved renovering af kloakker, opnå færre oversvømmelser og skåne vandmiljøet. Projektet blev til en realitet ved hjælp af fondsstøtte fra Grundejernes Investeringsfond og medfinansiering fra partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Projektet har blandt andet modtaget anerkendelse fra Realdania, da det …

Circularity City

admin

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling.  Circularity City skal booste både udbud og efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen – i Region Midtjylland og gerne senere i resten af landet. Virksomheder, der kan skabe …

Big Data Business Academy

admin

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data. Industriens Fond har samlet bevilliget 7 mio. kroner til projektets målrettede indsats – en indsats, som drives …

VIS

Baggrund for VIS SMV’er ligger ofte inde med koncepter eller teknologier, der potentielt kan resultere i en innovativ løsning relateret til vandområdet, men de har ikke altid selv kompetencerne til udvikle alle aspekter af en given løsning. Samtidig er CLEANs erfaring, at der er en udfordring i at parre SMV’ernes udviklingsbehov med relevante videnspersoner på universiteterne. Derfor har VIS (Vand, Innovation, SMV’er) fokus på at danne …

SCALE-UP NSR

Scale-Up er et samarbejde mellem Europas cleantech klynger: Cambridge Cleantech, Clean Tech Delta, Cleantech Flanders, Cleantech Inn Sverige og CLEAN. Disse klynger har attraktiv viden, er forankret i lokalsamfundet og kommer fra byer med særlige ambitioner og erfaringer inden for cleantech. Scale-up støtter den grønne økonomi gennem bedre udnyttelse af NSR Clean Tech (CT) innovation, der sigter mod international udnyttelse …

Inno-MT

admin

Inno-MT er et fagligt netværk med fokus på teknologiudvikling for miljøteknologiske virksomheder. Baggrund Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, for både Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. Deltagelsen i faglige netværk kan hjælpe virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser og etablere nyskabende offentlige-private samarbejder, der kan bidrage med …