Projekter i CLEAN

3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

3R Connect projekt vil understøtte fælles action plans for grøn omstilling inden for tekstiler, plastik og byggeri.

ACELERA

ACELERA har til formål at matche Argentinske virksomheder med Europæiske inden for miljøområdet for at understøtte den cirkulære omstilling.

Beskyttelse af grundvand med bioremedieringsbarrierer

Grundvandet er truet af pesticidrester og truer boringer til at lukke. Dette projekt undersøger brugen af bioremedier til beskyttelse.

BeyondBeta – FLOW

FLOW er en del af Danmarks største iværksætterprogram. Her får du som ambitiøs og innovativ startup hjælp til modning, skalering og investering. I FLOW får du et skræddersyet forløb og mulighed for sparring fra mentorer.

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data.

BRINC Brokering Cross-Border Innovation Through Clusters

BRINC projektet har til formål at identificere offentlige innovationsbehov og at facilitere markedsdialog. Projektet vil drive flere processer for offentlig indkøb af innovation for at hjælpe offentlige aktører til bedre at udnytte de innovative kompetencer hos SMV'er.

C40 City Solutions Platform

Projektet faciliterede offentlig privat samarbejde omkring konkrete udfordringer for C40 byer. Målet var at styrke vejen mod bedre klimatilpassede byer.

C40 City Solutions Platform

Facilitating early-stage public-private collaboration to co-create innovative climate solutions for cities.

Circular Plastics in the Americas Program

Supporting a transition to sustainable production and consumption of plastics in the America Region and contributing to significantly reducing marine and river litter, including European approaches, policies and business models.

Circularity City

Fremtidens byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en tilgang til cirkulær økonomi med fokus på byggeri.

Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

THE UPCYCL vil sammen med partnergruppen undersøge, hvilke metoder, der kan sikre verificeret grønne regnskaber i industri-symbioser.

Cirkulære byer

Cirkulære Byer er et innovationsforløb for ambitiøse danske byer, der ønsker at arbejde proaktivt og målrettet med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger.

Cirkulære byggeløsninger

Vi hjælper dine cirkulære ideer med at blive til virkelighed! Som mindre virksomhed i Midtjylland kan du, i samarbejde med andre virksomheder, søge støtte til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Søg gratis ekspertrådgivning til at komme i gang. 

CLEAN China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Formålet er at bekæmpe svovlbrinte i kloakken gennem datastyret elektrokoagulering og dermed forlænge levetiden af rør.

Den intelligente brønd

Dette projekt har en vision om at lave en intelligent brønd, der kan overvåge og tilpasse vores afløbssystemer.

Digital Business Transformation

Digital Business Transformation leder og accelerere virksomheders forretningsmodeller ved digital transformation og integrering af datadrevne systemer

EC2I

The aim of the European Cleantech Internationalisation Initiative (EC2i) is to implement a joint internationalization strategy to help SMEs exploit the cleantech opportunities for collaboration in two target countries: The Unites States and China.

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Nyt Erhvervsfyrtårn samler den danske vandsektor omkring innovation og udvikling af fremtidens bæredygtige vandteknologier og løsninger.Klimatorium, Water Valley Denmark, Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus Kommune og CLEAN driver programmet i tæt partnerskab med aktører fra hele vandsektoren.

EU Techbridge

The EU Techbridge project matched North American based end-users with innovative European SMEs to fill a gap in the market and explore partnership.

Forebyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Dette projekt har til formål at klarlægge de teknologiske muligheder der er for at fange giftige biprodukter af CO2-fangst.

Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted

Dette forprojekt vil afdække effektiviteten af elektrolytiske rensningsmetode ved Grindsted by.

Genanvendelse af PFTE

Flourerede materialer som PTFE (Teflon) er svære at nedbryde. I dette videnbro undersøges mulighederne for genanvendelse og eksportering.

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af alu-plast-kompositmaterialer er en større udfordring som undersøges i dette projekt.

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator (CIA)

Dansk-svensk acceleratorprogram for startups. Gennem programmet her mere end 60 startups fået kontakt til store virksomheder, samt hjælp til forretningsudvikling, finansiering og teknologisk validering.

Greater Copenhagen Green Deal

Accelerating Green Transitions in Greater Copenhagen

Grøn Cirkulær Omstilling

Nu får du mulighed for at få en konkurrencemæssig fordel og fremtidssikre din virksomhed. Over 400 danske virksomheder får over de næste par år hjælp til at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning – og du kan være en af dem. Vær på forkant med dine kunder og samarbejdspartnere som fremover vil stille krav til bæredygtige produkter og services, og ansøg om et forløb tilpasset din virksomhed.

GT Program

Med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Socialfonder GT Programmet klar til at hjælpe grønne iværksættere godt i gang og fremme deres vækst og udvikling. Skal du være med?

HiddenDyke

HiddenDyke undersøger muligheden for nye digeløsninger til kyst- og bysikring, som er billigere og nemmere at udrulle samt er oppustelig.

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier.

Innovationspartnerskaber

Midler til at løse udfordringer gennem et innovationspartnerskab

Innovativ imprægneringsteknologi

I dette projekt undersøges den brandhæmmende effekt af Full Wood teknologien så træ bedre kan bruges i byggerier.

InWAP

A microalgae platform for the complete valorization of industrial wastewater.

Mikrobiologisk Potentiale i LAR-bede

Projektet undersøger det mikrobiologisk potentiale i LAR-bede til at opnå fremtidige rensekrav for LAR i urbane miljøer.

Mikrosensorer til luftkvalitets monitorering

I dette projekt undersøges og udvikles et kalibreringssystem til mikrosensorer for at forbedre luftkvaliteten ved at forbedre dataindsamlingen i sensorerne.

Mobilt anlæg for decentral rensning på boringsniveau

I dette innovationspartnerskab blive der undersøgt muligheden for mobilt rensning af drikkevandsboringer.

MurstenRenser

MurstensRenser er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept til rensning af mursten.

Nanobobler til beluftning og rensnings af spildevand

Nanobobler er en ny teknologi, hvis effekt til spildevandsoprensning vil blive undersøgt i dette videnbroprojekt.

NEPTUN

Danmark og Tyskland forener kræfter for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen er med i samarbejdet

Nordic Solutions for C40

Projektet havde til formål at skabe en nordisk B2B-samarbejdesplatform for at reagere på emner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group.

Ny måde at upcycle brødrester

Dette videnbroprojekt har undersøgt nye måder at upcycle brødrester til f.eks. bioethanol for at mindske madspild og nedbringe CO2-udslippet.

NYC-CPH Dual Urban Water Vision Innovation Call

New York City and the Municipality of Copenhagen are seeking new and innovative ideas, technologies, and approaches for how stormwater can be successfully captured and treated to optimize benefits, reduce risks to public health, and promote co-benefits. 

PAV

PAV aims to provide urban planners with the knowledge and tools to understand the spatial impact of AV (autonomous vehicles), and embrace AV opportunities. It will test and use AV in city areas, providing scenarios and tools for short- to long-term urban planning.

PlastTrack

PlastTrack handler om at udvikle en værktøjskasse til at opspore mikroplast i havet og dets mijløpåvirkning.

Portugal Circular Economy

Supporting the Government of Portugal in achieving socio-economic and environmental benefits from increased utilisation of secondary raw materials and by-products as basis for manufacturing. 

ProCirc

EU-projekt om cirkulære indkøb i de Nordeuropæiske lande.

Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området.

PtX Risø

Projektet PtX Risø handler om at udvikle Risø som omdrejningspunkt for PtX-innovations- og
testfacilitet, som kan anvendes af små, mindre og større virksomheder, til at udvikle, teste og
demonstrere PtX-teknologier i samarbejde med forskere på Risø.

Sammen om klimatilpasning

Fremtidens monsterregn udfodrer kapaciteten i vores kloakker. Der er behov for at flere grundejere håndterer regnvand på egen grund. Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale er vigtige redskaber til skybrudssikring og kreativ brug af regnvand i haven.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matchede store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Der mangler gode og bæredygtige metoder at genanvende tekstilrester så vi kan nedbringe CO2-udledningen. Det kigger dette projekt ind i.

Structual Health

Projektets formål er at bane vejen for trådløs monitorering af bygningers helbred for at forlænge levetiden og mindske ressourceforbruget.

Sunde skoler – sund læring

Projektet har indeklima på skemaet, og arbejder med strategiske indeklimaplaner, der tager udgangspunkt i problemstillinger på skoler i partnerkommunerne: Odense, Middelfart og Kolding.  

Three Roads to Circular Economy

Supporting the Government of Portugal in the development and implementation of reform policies to i) increase the material efficiency in the textile, the construction, and the furniture sectors; and ii) to improve municipal waste collection and recycling, and assess waste treatment infrastructure.

Turn Waste into Homes

Projektets mål er at udvikle et 3D printet prototype boligmodul, lavet af affaldsplastik, der reducerer CO2 udslippet i byggeri markant.

Videnbro

Løfter innovations- og teknologiudviklingen mellem virksomheder og viden.

VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

Zero Port Emission

Dette projekt har til formål at klarlægge de teknologiske muligheder for at fjerne miljø- og klimapåvirkende udledning under havneophold.

Øresund Match

Har du behov for at udvikle din virksomheds produkter, processer eller forretningsmodel for at stå stærkere på markedet? I et vidensamarbejde kan du få hjælp fra forskere, undervisere og/eller studerende til at finde en konkret løsning på de udfordringer, din virksomhed arbejder med.