Alle projekter

Innovationspartnerskaber

Midler til at løse udfordringer gennem et innovationspartnerskab

MurstenRenser

MurstensRenser er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept til rensning af mursten.

Cirkulære byer

Cirkulære Byer er et innovationsforløb for ambitiøse danske byer, der ønsker at arbejde proaktivt og målrettet med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger.

Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

THE UPCYCL vil sammen med partnergruppen undersøge, hvilke metoder, der kan sikre verificeret grønne regnskaber i industri-symbioser.

3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

3R Connect projekt vil understøtte fælles action plans for grøn omstilling inden for tekstiler, plastik og byggeri.

BRINC Brokering Cross-Border Innovation Through Clusters

BRINC projektet har til formål at identificere offentlige innovationsbehov og at facilitere markedsdialog. Projektet vil drive flere processer for offentlig indkøb af innovation for at hjælpe offentlige aktører til bedre at udnytte de innovative kompetencer hos SMV’er.

Videnbro

Løfter innovations- og teknologiudviklingen mellem virksomheder og viden.

Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Formålet er at bekæmpe svovlbrinte i kloakken gennem datastyret elektrokoagulering og dermed forlænge levetiden af rør.

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af alu-plast-kompositmaterialer er en større udfordring som undersøges i dette projekt.