Alle projekter

Circular Plastics in the Americas Program

Supporting a transition to sustainable production and consumption of plastics in the America Region and contributing to significantly reducing marine and river litter, including European approaches, policies and business models.

ICN sekretariat

Sekretariatet består af 13 cleantech-klynger fra hele verden, hvor CLEAN er netværkets danske medlem og vært for ICN-sekretariatet.

Videnbro

Ansøg om videnbroprojekt, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovations- og teknologiudviklingen.

HiddenDyke

HiddenDyke undersøger muligheden for nye digeløsninger til kyst- og bysikring, som er billigere og nemmere at udrulle samt er oppustelig.

Structual Health

Projektets formål er at bane vejen for trådløs monitorering af bygningers helbred for at forlænge levetiden og mindske ressourceforbruget.

Innovationspartnerskaber

Midler til at løse udfordringer gennem et innovationspartnerskab

MurstenRenser

MurstensRenser er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept til rensning af mursten.

Cirkulære byer

Cirkulære Byer er et innovationsforløb for ambitiøse danske byer, der ønsker at arbejde proaktivt og målrettet med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger.

BRINC Brokering Cross-Border Innovation Through Clusters

BRINC projektet har til formål at identificere offentlige innovationsbehov og at facilitere markedsdialog. Projektet vil drive flere processer for offentlig indkøb af innovation for at hjælpe offentlige aktører til bedre at udnytte de innovative kompetencer hos SMV’er.