Alle projekter

3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

3R Connect projekt vil understøtte fælles action plans for grøn omstilling inden for tekstiler, plastik og byggeri.

ChalkGush

Innovationsprojektet kigger ind i at fjerne kalkaflejringer fra varmelegemer via lyd og derved forbedre effekten betydeligt.

BRINC Brokering Cross-Border Innovation Through Clusters

BRINC projektet har til formål at identificere offentlige innovationsbehov og at facilitere markedsdialog. Projektet vil drive flere processer for offentlig indkøb af innovation for at hjælpe offentlige aktører til bedre at udnytte de innovative kompetencer hos SMV’er.

SmartFlow

Dette projekt vil skabe et nyt flowbaseret koncept til løbende overvågning af belastning af kloaksystemer.

Videnbro

Løfter innovations- og teknologiudviklingen mellem virksomheder og viden.

Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Formålet er at bekæmpe svovlbrinte i kloakken gennem datastyret elektrokoagulering og dermed forlænge levetiden af rør.

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af alu-plast-kompositmaterialer er en større udfordring som undersøges i dette projekt.

Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Der mangler gode og bæredygtige metoder at genanvende tekstilrester så vi kan nedbringe CO2-udledningen. Det kigger dette projekt ind i.

Innovativ imprægneringsteknologi

I dette projekt undersøges den brandhæmmende effekt af Full Wood teknologien så træ bedre kan bruges i byggerier.