Publikationer

Få viden om miljøteknologi, trends og markedsmuligheder


Skolebørn i Middelfart, Odense og Kolding kommuner kan se frem til bedre indeklima allerede i 2020

Resultaterne fra det Realdania-støttede projekt ”Sunde skoler – sund læring” har været med til at sætte en tyk streg under vigtigheden af et godt indeklima i vores børns skoler. Og der er forandringer på vej i Middelfart, Odense og Kolding.

Dansk

Regn samarbejdet ud!

DREJEBOG til kommuner og forsyninger

Ideer og gode råd til hvordan man kommer igang med et tværfagligt projekt om klimatilpasning

Dansk

Hvidbog om samfundsinnovation

Nyt anlæg til genanvendelse af plast er brændt – ny løsning kan blive endnu bedre!

38 danske kommuner og affaldsselskaber var for første gang gået sammen om et nyt anlæg, der skulle indsamle og forarbejde plastaffald fra næsten halvdelen af de landets kommuner. Efter en brand på anlægget, skal kommunerne nu finde en ny løsning.

Dansk

CLEAN Årsrapport 2019

Sammen om vækst og verdensmål

Dyk ned i CLEANs energianalyse og miljøanalyse samt cases og strategi for klyngen. 

Dansk

CLEAN Årsrapport 2018

Potentiale til mere

Bliv klogere på CLEANs aktiviteter samt innovationsprojekter, virksomhedsforløb, eksportprojekter og strategi for 2018. 

Dansk

Bæredygtige hør- og hampetekstiler

Udvikling af tekstilkoncept med nye enzymatiske forarbejdningsmetoder på basis af lokalt producerede tekstilråvarer

Dansk

ENERGITEKNOLOGI – Når én procent kan gøre en forskel

Ny analyse kortlægger for første gang Danmarks energisektor på virksomhedsniveau.

En ny analyse foretaget af CLEAN, IRIS Group og Innovationsnetværket Smart Energy kortlægger for første gang Danmarks energisektor på virksomhedsniveau. Parisaftalens mål om udledning af færre drivhusgasser giver Danmark og danske energiteknologivirksomheder gode forudsætninger for at skabe vækst og være foregangslandAnalysen viser, at Danmark, med sin styrkeposition inden for energiteknologi og evne til at arbejde på tværs i innovationsdrevne partnerskaber, kan bidrage markant til fremtidens grønne omstilling.

Dansk

Stigende eksport af grønne varer og tjenester

Danmarks Statistik

Formålet med statistikken, som er forordningsbestemt, er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet ved at vise omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og eksport. 

Dansk

Energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation

Rapporten er udarbejdet af DI Energi, Innovationsfonden og EFKM sammen med Damvad

Det er hensigten med denne rapport at belyse udviklingen i de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling af ny energiteknologi for at understøtte de danske styrkepositioner på energiområdet og fremme den danske forsknings- og innovationsindsats. Der er viden omkring udviklingen i de offentlige investeringer i energiforskning, men der er ikke hidtil lavet specifikke analyser af de private investeringer i energiforskning. Denne analyse sætter for første gang tal på danske virksomheders investeringer i forskning, udvikling og innovation på energiområdet. Det er formålet med interviewanalysen at give et billede af barrierer og drivere for de private forsknings- og innovationsinvesteringer i Danmark samt nuancere de trends, som ses i dataanalysen. Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik, interviewundersøgelse med 11 udvalgte danske virksomheder og suppleret med data fra EUDP og Innovationsfonden samt øvrige relevante analyser. 

Dansk

通向洁净土壤的 共同基点

丹麦土壤测绘与地下水治理之道

本报告主要介绍丹麦土壤与地下水治理部门以及参与该项事务的相关企业与机构。报告旨在为以下人士提供参考和帮助:1) 希望了解丹麦土壤与地下水治理工作概况,以及/或者寻求丹麦合作伙伴的国际利益相关者;2) 希望进一步了解丹麦土壤与地下水治理水平的国内利益相关者。

除展示丹麦土壤与地下水治理部门现状之外,本报告还包括一系列姓名与专业领域相关信息以及与上述部门合作的企业和机构规模。

Kinesisk

Digitalizing the clean energy sector

Engelsk

Kortlægning af hovedstadsregionens smart city kompetencer og initiativer

Rapporten er udarbejdet af CLEAN & Gate 21 for Region Hovedstaden

CLEAN og Gate 21 har for Region Hovedstaden, kortlagt Smart City-landskabet i hovedstadsregionen, herunder væsentlige aktører, initiativer og projekter.

Kortlægningen giver et øjebliksbillede af aktører og initiativer på Smart City området, der samtidigt giver forståelse og overblik over de regionale kompetencer inden for Smart City.

Dansk

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier

Af Oxford Research i samarbejde med GFA Consulting Group for CLEAN, Region Syddanmark og Syddansk Universitet

Oxford Research har i samarbejde med SDU, Region Syddanmark og CLEAN udarbejdet en analyse af økosystemet for industriel elektronik.

Dansk

Energiesprache und -verständnis

Tysk

哥本哈根 可持续发展城市 解决方案

Kinesisk

Monitor Copenhagen Cleantech Cluster 2012

Engelsk

Energieffektive teknologier

National kortlægning af virksomheder inden for forretningsområdet

Dansk

Denmark: We Know Waste

Asset mapping of the Danish waste resource management sector

Dansk
Engelsk

Less Energy- More Growth

Prosperity through efficiency

Engelsk

Denmark: A European Smart Grid Hub

Engelsk

Green and smart building in Denmark

Engelsk

The Smart Energy System in Denmark

Asset mapping of Danish competencies across the value chain

Engelsk

Copenhagen Solutions For Sustainable Cities

Engelsk

Denmark: Where water matters

Asset mapping of the danish water sector

Engelsk

The Global Cleantech Report 2012 Copenhagen

A snapshot of future global markets

Engelsk

Water supply

Meeting the rising demand for water

Engelsk

Danish Smart Cities: Sustainable Living In An Urban World

An Overview Of Danish Smart City Competencies

Rapporten beskriver specifikke danske kompetencer og styrkepositioner inden for Smart City udvikling og giver nogle generelle anbefalinger til udenlandske virksomheder og interessenter, der ønsker at komme ind i dansk smarte byen marked.

Engelsk

Et Netværk For Nørder

Eksempler På Virksomhedssamarbejder

Inno-MT er et tilbud til dig, der er del af en miljøteknologisk virksomhed og har lyst til at indgå i et aktivt netværk. Som medlem kan du få støtte til innovationsprojekter, finde danske eller internationale partnere til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny viden inden for dit fagområde. Folderen er en introduktion til netværket og dets mange muligheder for virksomhedssamarbejder.

Dansk

A Common Ground For Clean Soil

Rapporten giver et overblik over den danske sektor for jord og grundvand, samt de selskaber, der bidrage til dens udvikling. Indholdet af rapporten er beregnet til at tjene som en inspiration og som et nyttigt redskab til både internationale interessenter og nationale aktører.

Engelsk

Inspirationskatalog: Intelligent By Via Belysningsinfrastruktur

Byer over hele verden skal udskifte gadebelysningen til mere energieffektive løsninger. Öresundskomiteen og CLEAN har sat sig for at gøre Øresundsregionen til verdensmester inden for intelligent LED belysning og har lanceret dette inspirationskatalog.

CLEAN Magasinet November 2014

Danmark er anerkendt verden over som værende en frontløber inden for udvikling og produktion af nye cleantech løsninger. I CLEAN magasinet sætter vi fokus på, hvordan danske virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder kan stå sammen for at værne om og udbygge denne position ved at udvikle nye innovative løsninger, der tager hånd om vor tids største udfordringer samtidig med at de styrker den danske eksport af grøn teknologi og viden.

Complex Cleantech Solutions

Amplifying The Competitiveness Of Danish Business

Denne rapport er baseret på erfaringer for arbejdet med løsnings-orienteret co-creation i projektet “Complex Cleantech Solutions”. Rapporten præsenterer en en helt ny model for, hvordan virksomheder kan indgå i partnerskaber for at levere integrerede løsninger på internationale miljøprojekter.

Engelsk

Energieffektivt Byggeri – Nøglen til grøn vækst

Smart Energy, herunder energieffektivisering af bygninger, er et vigtigt indsatsområde i CLEAN og i omstillingen til et grønnere Danmark. I dette magasin præsenteres en række CLEAN projekter inden for energieffektivt byggeri, som er støttet af Syddansk Vækstforum, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Københavns Kommune samt EU Horizon 2020-midler.

Sådan får vi Energi og ESCO finansiering på dagsordenen i almene boliger

Forsøgsprojekt

Projektets mål var, at se om ESCO kan indarbejdes i energirenoveringsopgaver i den almene sektor. I forbindelse med projektet er der udarbejdet et virkemiddelkatalog, der gennemgår de opgaver en boligorganisation skal igennem for at komme i gang med gennemgribende energirenovering. Igennem processen er vurderet hvor ESCO kan passes ind, hvor langt der kan gåes med ESCO efter garantikonceptet i dag, og hvor der er mulighed for udvikling af ESCO-konceptet til at passe ind til den almen boligsektor, eller hvor den almene sektor kan tilpasse sig ESCO. Udarbejdelsen af denne rapport er støttet af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.

Grøn omstilling kræver dynamiske økosystemer

CLEAN- en grøn guldklynge

Forlaget Andersen udgiver i januar en række nye artikler i erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’, der har som formål at hjælpe ledere i offentlige og private virksomheder til at gennemføre effektive klimaledelsesinitiativer. CLEAN har bidraget med en artikel om klyngebidraget til grøn vækst og beskæftigelse i Danmark.

Hvordan skaber vi dynamiske grønne økosystemer, som kan udnytte Danmarks stærke position indenfor cleantech og klima- og energirigtige løsninger for derigennem at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark? CLEAN har vist sig at være en tilgang, der virker i praksis. Bag CLEAN, der er certificeret som guldklynge, ligger en fusion af seks klynger, som havde hvert deres faglige og geografiske fokus. I dag er det en samlet stærk klynge, der fungerer som en vækstmotor igennem tætte samarbejder mellem klyngens aktører.

Note: Artiklen er udarbejdet af tidl. direktør Preben Birr-Pedersen, og skal derfor ses i historisk lys. Trods direktørskifte er pointerne stadig gældende.

Dansk

Emissionsbaseret regulering

i Landbruget

Natur- og Landbrugskommissionen har i sin nyligt udgivne rapport anbefalet en ny emissionsbaseret model til regulering af landbrugets miljøpåvirkning og husdyrproduktion. Modellen lægger op til, at landbrugene i fremtiden skal reguleres i forhold til den konkrete udledning af miljøskadelige stoffer fremfor på størrelsen af husdyrproduktionen. Formålet med den foreslåede ændring er at fremme udviklingen af landbrugserhvervet og nye miljøteknologier samt at forbedre miljøet.

Dansk

Internationalisering af danske cleantech SMV’er

Interviewbaseret undersøgelse af 39 cleantech smv’er fra hele Danmark om fokusområder og udfordringer relateret til internationalisering

CLEAN og Inno-MT har over sommeren 2014 været rundt i Danmark og gennemføre interviews med 39 danske SMV’er, heraf 14 Inno-MT medlemmer. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan CLEAN og Inno-MT fremadrettet bedst kan understøtte internationaliseringen af danske cleantech SMV’er.

Rapporten identificerer udfordringer og barrierer, som virksomhederne står over for i deres internationaliseringsstrategi, og deres ønsker til tiltag, der kan støtte indsatsen. På baggrund af undersøgelsens resultater vil CLEAN og Inno-MT udvikle aktiviteter der er skræddersyet til virksomhedernes behov for internationalisering.

Dansk

Drivers for waste-to-energy in Europe

The Project is funded by the European Union under the 7th Framework Programme

This report provides an analysis of key drivers which influence the incentive of EU member states (and Norway) to use and invest in waste-to-energy technologies

Global Analysis of the Waste-to-Energy Field

Coolsweep is funded by the European Union undet the 7th Framework Programme

In this report 4 fields related to Waste to Energy (WtE) have been investigated: incineration, alternative thermal treatment technologies,anaerobic digestion and landfill gas recovery. A list of identified threats and opportunities is presented, as well as some policy and business development recommendations. The report is developed by Lombardy Energy Cluster as part of the Coolsweep project.

Anbefalinger til et Koncernfælles Set-up for Innovation

Rapporten er udarbejdet af CLEAN for Center For Regional Udvikling ved Region Hovedstaden

CLEAN har udarbejdet en rapport med konkrete anbefalinger til et koncernfælles set-up for innovation på Region Hovedstadens hospitaler, herunder Psykiatrien, den Sociale Virksomhed, Apoteket og den Præhospitale Virksomhed, der omfatter både det sunde, grønne og smarte vækstområde. Rapporten er udarbejde med henblik på at identificere konkrete udfordringer og anbefalinger til Region Hovedstaden, således at der skabes et overblik over, hvordan et koncernfælles set-up for sund, grøn og smart innovation kan tage sig ud og imødekomme behovet for at styrke innovationssamarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner. Dette omhandler organisering og varetagelse af innovative processer og projekter, både internt og eksternt.

CLEAN Årsrapport 2016

Grøn omstilling - sort bundlinje

I CLEAN adresserer vi samfundets store, komplekse udfordringer inden for den grønne omstilling – men med sorte bundlinjer for øje. Den grønne omstilling skal kunne betale sig for Danmarks virksomheder og for Danmark. En sort bundlinje for virksomhederne, flere danske job og en sundere klode – hos CLEAN er det ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. CLEAN bidrager således til løsning af betydelige samfundsudfordringer for bæredygtig fremstilling og anvendelse af energi, øget genanvendelse og optimering af ressourcer som affald og vand samt anvendelse af big data. Det er ganske enkelt grøn omstilling i praksis. For tre år siden tog vi det første skridt som Danmarks nationale cleantech klynge med det sigte at skabe et naturligt omdrejningspunkt for danske virksomheder, universiteter og offentlige myndigheder og styrke det internationale fokus på dansk cleantech og eksporten af integrerede løsninger.

Energisprog og -forståelse

Sproglig energiforståelse er at kunne tale informeret og sammenhængende om energiemner og -teknologier i en hverdagssammenhæng. I energibranchen og internt i energivirksomheder taler vi alle den samme lingo og jargon, der ofte er bygget op af ingeniørterminologi, som er tillært gennem vores uddannelser og i vores fuldtidsjob i en verden af energi.

Størstedelen af slutkunderne er uden for denne faglige kreds. De må i en vis udstrækning opfattes som energi-ukyndige. Kunderne har andre, vigtigere prioriteter i hjemmet; komfort, pris og finansiering,­ støv­ og­ besvær,­når­ nyt­ udstyr­ skal indbygges, tillæring af nye handlemønstre osv. Kunden taler i dag et andet sprog end branchen.

Vi har været ude og snakke med nogle familier om deres erfaringer, ønsker og bekymringer i forhold til nye grønne energiteknologier. I rapporten ”Energisprog og – forståelse” præsenterer vi familiernes oplevelser og tanker, analyserer deres udsagn og giver anbefalinger til, hvordan kommunikationen mellem kunde og branche bliver bedre i fremtiden.

Dansk