Ressourcer & cirkulær økonomi

Et område under Miljøteknologi

Det vil kræve tre jordkloder, hvis alle på jorden skal leve og forbruge, som vi gør i Danmark. Derfor bliver vi som nation nødt til at gentænke vores måde at forbruge på. I stedet for en lineær økonomi, hvor råstoffer udvindes, anvendes, forbruges og smides ud, skal vi overgå til en cirkulær model, hvor produkter og materialer bevares i et kredsløb. Det, der tidligere var affald, er nu en ressource.

Eksempler på projekter

 • Circularity City

  Målet med projektet er at styrke den cirkulære tankegang gennem innovation, best practices og samarbejde på tværs af kommunerne i Region Midtjylland samt at styrke forholdet mellem kommunerne og deres lokale erhvervsliv.

  I projektet er der bl.a. fokus på videndeling, værdikædesamarbejder og eksport. Projektet indeholder også støttemuligheder for kommuner (Kommunepuljen) og Innovationspuljen, hvor virksomheder indgår i innovationssamarbejder med andre virksomheder og en videninstitution.

  • Bevillingsgiver: Region Midtjylland og EU’s Regionalfond

  • Partnere: GXN Innovation, Danish Cleantech Hub New York, VIA University College, Minor Change Group, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), CLEAN

 • ProCirc

  Det transnationale projekt skal undersøge, hvordan cirkulær økonomi og cirkulære indkøb kan gavne regionen. 30 pilotprojekter skal demonstrere cirkulære muligheder inden for indkøb.

  • Bevillingsgiver: Intereg North Sea Region

  • Partnere: Rijkswaterstaat (NL), Public Waste Agency of Flanders (BE), Business in the Community (SC), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (DK), Kamp C (BE), Direktoratet for forvaltning og ikt (NO), Kolding Kommune NordDanmark (DK), ACR Plus (BE), CLEAN (DK), City of Malmo (SE), Zero Waste Scotland (SC)

 • Innovativt udbud for plastsorteringsanlæg

  CLEAN har i løbet af de seneste tre år gennemført et udbud af sortering og oparbejdning af husholdningsplast og plast fra genbrugsstationer på vegne af 38 af landets kommuner. Formålet med udbuddet var gennem konkurrencepræget dialog at opnå større innovation for en kommende løsning, end man ellers kunne få på markedet gennem almindelige udbud. Fire internationale konsortier deltog i udbuddet, og i starten af 2019 blev det vindende konsortium udpeget med et hyper-moderne sorteringsanlæg. Kort før kontraktindgåelsen brændte det nye anlæg, og kontrakten blev derfor annulleret. Den samlede kreds af ordregivere er enige om at arbejde videre med at finde en ny løsning.

  • Bevillingsgiver: Markedsmodningsfonden og Region Sjælland

  • Partnere: Ordregiverkredsen bestående af 38 kommuner og Region Hovedstadens hospitaler