Buildcode

Buildcode tror på, at intelligente registreringer ved hjælp af droneteknologi kan hjælpe med at optimere byggeprocesser og kvalitet. Med en solid baggrund i bygge- og teknologibranchen samler Buildcode deres viden – og tager sammen med byggebranchen det næste skridt ind i den digitale verden. 

I 2017 blev Buildcode stiftet på baggrund af et behov for at optimere registreringer af kvalitetssikring i byggebranchen. Det var tanken som, hvordan optimeringen kunne skabe værdi for byggeprocessen, der gav Martin Haurballe Niminski, ejerleder for Buildcode, ideen til Sitemotion. Virksomheden tog sit udgangspunkt i digital optimering af kvalitetssikringsopgaverne og transitionen mod den papirløse kvalitetssikring.

Målet var at forkorte procedurerne forbundet med kvalitetssikring. Derigennem blev der skabt en digital skabelon, som var medvirkende til at forkorte procedurerne forbundet med kvalitetsdokumentation – for at forøge virkningen udviklede Buildcode på anvendelsen af drone- og sensorteknologier i en sammenkobling med eksisterende digitale løsninger. På den måde muliggøres totalregistreringer og derved sikres der bedre grundlag for databehandling og analyse. Kortsigtet betyder det, at man kan lave bedre staderegistreringer på byggeprocessen, samt opdage og minimere dyre fejl tidligere. På længere sigt danner registreringerne grundlag for en digital optimerings- og erfaringsdatabase for de byggeaktører, som er en del af Sitemotion netværket, på den baggrund kan der leveres et bedre- og bæredygtigt byggeri, som øger bundlinjen, da lederne får et større overblik som kan optimere produktionen.

Buildcode har udviklet en softwareløsning til at visualisere og analysere data om status og fremdrift, samt kvaliteten af det udførte arbejde, der indsamles under byggeprocessen. Selve analysen udføres ved at sammenligne de indsamlede data med de på forhånd projekterede tegninger og modeller. Ved at kombinere disse datasæt og modeller kan det udviklede produkt, Sitemotion, give en realtime-status og optimere kvalitetssikringen, samt procesdokumentationen.

Forretningsudvikling på dagsordenen
Martin Haurballe Niminski ser sig selv som en fast mover, når det kommer til at tage beslutninger på vegne af Buildcode, men programmet udfordrer ham og får ham til at stille spørgsmålstegn ved, hvor virksomheden er på vej hen. Derfor får Buildcode gennem programmet sparring til forretningsudvikling, og hvordan det giver udslag på virksomhedens bundlinje – og det er ifølge Martin Haurballe Niminski helt essentielt for en virksomhed som deres. Ligeledes tilkendegiver han, hvordan advisory boardet er en anbefalelsesværdig sparringspartner, der er med til at sikre virksomheden en stærkere position i fremtiden. Buildcode har udvundet et netværk ved deres deltagelse i programmet, og har fundet synergi mellem de andre deltagende virksomheder, hvor de har delt erfaringer på tværs – til trods for deres forskelligheder.
 
Læs mere om Buildcode – og deres løsninger her.