Danish Clean Water

Potentialet er stort, når Danish Clean Water fra Sønderborg, målrettet går efter at fjerne bakterier i varmtvands systemer. Med en teknologi uden skadelige kemiske stoffer, uden store driftsomkostninger og hvor energiforbruget sænkes markant, er der både fordele til budgettet, sikkerheden og miljøet.

Danish Clean Water er en etableret og lokalforankret virksomhed i Sønderborg med ni ansatte. Siden 2008 har virksomheden udviklet teknologiske løsninger til både hospitaler, plejehjem og landbrug i mere end 20 lande. Virksomheden har udviklet et system, hvor de producerer en desinfektionsvæske, der kan fjerne bakterier og alle biofilm i alle vandsystemer – og denne desinfektionsvæske er skabt ved en simpel proces bestående af blot strøm, vand og salt. Der anvendes ECA-teknologi til at fremstille ugiftigt og effektivt biocid, og gennem elektrolyse af saltvand, ved hjælp af patenteret membranteknologi, producerer de en sikker, omkostningseffektiv og miljøvenlig desinfektionsvæske, der som sagt kan anvendes til flere forskellige forsyninger. Dette skyldes, at aktivstoffet i deres biocid er hypoklorsyre, der kan bekæmpe alle skadelige bakterier, der måtte være i rørsystemet. Se mere om teknologien her.

Denne løsning har derfor en del anvendelsesmuligheder – som for eksempel at forhindre legionella. Teknologien kan bekæmpe disse skadelige bakterier – og dermed gøre en kæmpe forskel for at forebygge en række af de alvorlige og stigende infektioner og dødsfald, som følge af legionella. Udover at kunne gøre en forskel for mange, kan denne teknologi også sænke fremføringstemperaturen på varmt vand og kondenseringstemperaturen på kølevand – og dermed skrue ned for energien.

Et stort potentiale indfries med det rette fundament
Hvis ikke man kan lægge et ordentligt fundament, så er det ikke muligt at bygge et højt hus – og vores drøm er, at vores hus skal være rigtig højt. Derfor sigter vi først og fremmest mod at få lagt grundlaget ordentlig.” Sådan begrunder Hagbard Eriksen, CEO for Danish Clean Water, deres deltagelse i programmet. Danish Clean Water er deltager i programmet, da de på nuværende tidspunkt gennemgår en overgangsproces fra et udviklings- og ingeniørbaseret fokus til et mere kommercielt fokus. Deltagelsen i programmet er med hensigt på at opnå sparring på alle dele af virksomheden, og fordi det skaber værdi at få et eksternt perspektiv rettet imod virksomheden, som Hagbard Erikson beskriver det. Endvidere mener han også, at programmet sikrer nye muligheder for virksomheden, således at de kan imødekomme efterspørgslen og vækste i den rigtige skala.

Læs mere om Danish Clean Water – og deres løsning her.