Pernexus Systems

Virksomheden har et stort erfaringsgrundlag og solidt branchekendskab til alle processer og problemstillinger inden for entrepriseprojekter i forsyningssektoren. Pernexus Systems har spottet optimeringspotentialer på tværs af IT-landskabet i et forsyningsselskab og i selskabernes samarbejde med entreprenører og rådgivere. Værdiskabelse i forsyningssektoren er Pernexus Systems’ kerneforretning.   

Pernexus Systems blev stiftet i 2010 af Michael Søndergaard og Karsten Bünger Torp, der begge har mere end 20 års erfaring med at rådgive forsyningsselskaber om entreprisesamarbejde og håndtering af udbud. Virksomheden er et rådgivnings- og softwareudviklingsfirma, hvor Entrepriseportalen er hovedproduktet. Entrepriseportalen er bygget i samarbejde med HOFOR A/S, og hviler på en tækning om, hvordan man effektivt og gennemsigtigt samarbejder om entrepriseprojekter. Pernexus tilbyder ligeledes rådgivningsløsninger, der understøtter optimering, effektivisering og digitalisering af arbejdsgange i forsyningsselskaber.

Virksomheden ser på optimering på tværs af forsyningsselskaber, hvor Pernexus blandt andet analyserer forsyningsselskabets kerneprocesser mhp. at reducere omkostningerne. Værktøjet er Entrepriseportalen, der med en digital understøttelse af forretningen kan sikre et effektivt samarbejde og en gennemsigtig dokumentation af hele processen. Det mindsker konfliktniveauet betragteligt i et entreprise-samarbejde mellem flere parter.

Pernexus anvender big data til at designe nye koncepter samt udvikle og optimere logiske workflows. Pernexus tilbyder forsyningsselskaberne effektiviseringsmuligheder gennem brug af deres rådgivning og cloud-løsning med tilhørende iOS og Android apps. Det giver forsyningsselskaberne ro til at fokusere på deres kerneforretning. Ved at optimere deres kerneprocesser får selskaberne frigivet ressourcer til værdiskabende aktiviteter f.eks. at levere billig og grøn fjernvarme til dig og mig.  

Programmet var en unik mulighed ift. et ønske om at vækste virksomheden
På nuværende tidspunkt består virksomheden af ti medarbejdere, men Pernexus har store planer for 2019, og målet er, at virksomheden forsat skal vækste. Mette Leiholt, chefkonsulent ved Pernexus Systems, ser programmet som en unik mulighed for at blive kompetent udfordret på de strategiske overvejelser virksomheden pusler med. Det professionelle advisory board kan hjælpe dem med at fokusere deres udviklingsstrategi.

Gennem programmet har virksomheden fået finpudset deres go-to-market strategi – hvordan de kan vækste – optimere salgsprocessen og øge deres markedsandel – både nationalt og internationalt. Mette Leiholt beskriver det eksterne forløb, som en proces, der har tilføjet værdi til deres virksomhed – ligeledes har forløbet fået Pernexus System til at prioritere og stille skarpt på deres strategiarbejde.

Læs mere om Pernexus Systems – og deres løsning her.