Smart City Aktivitetsudvalget

En aktivitet under CLEAN

I starten af 2016 blev der som noget nyt nedsat et aktivitetsudvalg på Smart City. Dette aktivitetsudvalg skal hjælpe de danske aktører med at levere en bedre, billigere og mere miljøvenlig service til borgerne ved at udnytte infrastruktur, ressourcer og data mere effektivt og smart.

Aktivitetsudvalgets opgaver tager udgangspunkt i CLEAN’s arbejde inden for Smart City-området samt medlemmernes ønsker på nationalt og internationalt plan. På mange andre danske styrkepositioner inden for cleantech, findes der nationale visioner og handlingsplaner for udviklingen, men dette er ikke gældende for smart city-området. En vigtig opgave for aktivitetsudvalget er derfor at bidrage til samt drive udviklingen af et fælles arbejde for Smart Denmark, når det vedrører udviklingen af Smart Cities i Danmark.

Ambitionen er, at vi som netværk kan begynde at danne rammen for udviklingen af en national handlingsplan og ligeledes skabe nogle interessante løsninger med henblik på eksport. Dette arbejde skal sikre en mere målrettet og samlet indsats, der tager afsæt i danske smart city-netværks styrkepositioner. Det vil være retningsgivende for de konkrete aktiviteter, som CLEAN igangsætter samt samarbejdet med øvrige vigtige interessenter på området.

I Aktivitetsudvalgets Kommissorium er overblikket over samspillet mellem visionen og de delelementer, som kan udgøre handlingsplanen skitseret: det overordnede planlægningsniveau, de konkrete faglige temaer, tværgående understøttende tiltag og ikke mindst test og demonstration af løsninger med henblik på udbredelse og eksport.

Læs kommissoriet.

Aktivitetsudvalgets medlemmer

Alfred Heller, Chefkonsulent & PhD Civilingeniør, NIRAS A/S

Anders Kofod-Petersen, Deputy Director and Professor, Alexandra Instituttet

Babak Djarahi, Erhvervschef, Nyborg Kommune

Brian Hansen, Planchef, HOFOR A/S

Christian Eriksen, Konsulent, NIRAS A/S

Christian Ulrik von Scholten, NorthQ

Daniel Bachman, CEO, IoT Denmark

Henrik Madsen, Sektionsleder, DTU Compute

Henrik Aagard Johansson, Executive Director, Rambøll Group

Henrik Seiding, Executive Director, Rambøll Management

Jesper Ravnsbjerg Hansen, Business Manager, Intelligente Byrum, SEAS-NVE Holding A/S

Kim Guldstrand, Direktør CISS og Centerleder DiCyPS, Aalborg Universitet

Kristina Sisseck, Forretningsudvikler, Insero A/S

Lasse Steenbock Vestergaard, Specialist Smart Urban Designer, Alexandra Instituttet

Martin Brynskov, Lektor & leder af det danske Smart City Netværk, Aarhus Universitet

Martin Tom-Petersen, Smart City Catalyst

Michael Alstrøm, Advokat & Partner, Lundgrens

Michael Stevns, Siemens City Account Manager for København og Aarhus, Siemens A/S

Per Banke, OEM Development Manager, Danfoss

Rasmus Holscher, CEO, Holscher Design

Søren Cajus, Chefkonsulent & leder af DI Smart City Netværk, DI Digital

Vilfred Hvid, Chefrådgiver, Kuben Management A/S

Arbejdsstrukturen for Smart City Aktivitetsudvalget er således, at alle udvalgets medlemmer mødes to gange årligt (find de kommende møder under arrangementer). Mellem disse møder foregår aktivt arbejde i 4 tematiske arbejdsgrupper, som er nedsat i samarbejde med udvalget. De følgende arbejdsgrupper er:

Forretningsmodeller

Det er vigtigt at der arbejdes med forretningsmodeller og partnerskabsmodeller for samarbejde. Der mangler et værktøj til at gøre projekterne konkrete, hvilket arbejdsgruppen blandt andet skal arbejde med. Arbejdsgruppen kan ligeledes kobles til CLEAN Solutions-projektet, hvor Forum for Grøn Systemeksport er i færd med at udvikle samarbejds- og finansieringsmodeller for systemeksport.

Deltagere:

 • Københavns Kommune (problem-ejer)
 • HOFOR
 • NIRAS
 • Lundgrens
 • Hitachi

Klimatilpasning

Mange kommuner og regioner prioriterer klimasikring højt, da en sådan sikring skal gøre byerne resiliente særligt over for den øgede mængde skybrud, vi oplever i Danmark. I denne arbejdsgruppe vil deltagerne derfor fortsætte med at udvikle de smarte løsninger og muligheder, der skal til, for at konkrete projekter kan implementeres.

Deltagere:

 • Københavns Kommune (problem-ejer)
 • HOFOR
 • Niras

Transport/mobilitet

I denne gruppe ses der på, hvordan vi kan få det store billede til at hænge sammen på mindre skala – adfærd og trængsel skal inkorporeres og justeres, og det skal præciseres, hvad det er der ønskes at blive opnået på trafikområdet. Der skal også arbejdes med at få aktører til at spille sammen, så samspillet mellem cykel, delebil, letbane osv. optimeres og fungerer på bedste vis i praksis. Indtil videre har der været flere møder i gruppen, og det er nu lagt fast at der skal udvikles en MaaS-model.

Deltagere:

 • Aarhus Kommune (problem-ejer)
 • Alexandra Instituttet
 • Siemens
 • Aalborg Universitet

Referat fra møde i april 2017 – SCA mobilitet
Referat fra møde i marts 2017 – SCA mobilitet
Referat fra møde i februar 2017 – SCA mobilitet
Referat fra møde i december 2016 – SCA mobilitet

Digitalisering

Region Hovedstaden har igangsat en behovsanalyse der skal føre til etablering af et big data hub og et kompetencecenter. CLEAN løser opgaven sammen med Gate21. Sigtet er, at der opbygges en ordentlig datainfrastruktur i landet, som kan bære den stigende brug af data. Kompetencedelen skal kobles herpå, således at vi opnår en kobling mellem data og løsninger. CLEANs arbejde i forprojektet vil danne grundlag for det videre arbejde i arbejdsgruppen og udviklingen af projekterne, der skal understøtte digitaliseringen af byerne.

Deltagere:

 • Region Hovedstaden (problem-ejer)
 • Hitachi
 • Aarhus Universitet
 • Smart City Catalyst
 • DI Digital