Smart City Projekter

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy er et unikt tilbud til virksomheder, der ønsker at kickstarte deres strategiske arbejde med Big Data. Som deltager i Big Data Business Academy får virksomheden analyseret deres potentiale og derefter hjælp fra universiteter og førende eksperter til at udvikle nye løsninger, processer og forretningsmodeller på baggrund af virksomhedens data.

Læs mere om projektet.

Barcelona Smart City Expo

På den årlige Smart City Expo & World Congres i Barcelona har CLEAN i samarbejde med Inno-SE igen i år stået for at arrangere den danske pavillon. Denne pavillon har til formål at vise udlandet, præcis hvad det er, vi i Danmark betragter som smarte byer, og hvad dansk teknologi og smarte energiløsninger kan tilbyde af fortløbende løsninger.

Læs mere om projektet.

CITIES

CITIES Innovation Center er et fælles initiativ af pionerer dedikeret til at fremme den grønne overgang til 100% vedvarende energi i Danmark ud over og på tværs af traditionelle grænser. Formålet er at skabe et fuldt integreret energisystem med brug af data til at lave skræddersyede modeller til forudsigelse er nødvendige informationer for bl.a. optimal drift, prognoser, optimering, planlægning, simulering og markedsdeltagelse. Modellerne skal lette forskellige skalaer i tid, rum og aggregeringsgrad, fra kontrol af bygningens strømforbrug på sekunders skala til planlægning og udvikling af et fjernvarme- og køleanlæg over halvtreds år.

Læs mere om projektet.

Circularity City (CC)

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. CC-initiativet skal både styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne, øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, øge eksporten og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og smarte bydele. Der skal tænkes i helhedsløsninger, som er gunstige for både mennesker, miljø og økonomi – cirkulær økonomi er en model til at opnå dette. Der tages udgangspunkt i cirkulært byggeri og bymarkeder, men der vil også blive arbejdet med udvikling af smarte helhedsløsninger for byer på baggrund af store datamængder.

Læs mere om projektet

Kig med på projektets hjemmeside.

C40 City Solutions Platform

City Solutions Platform (CSP) er et samarbejde mellem CLEAN og storbysammenslutningen C40. I CSP-projektet rettes et strategisk blik mod udvalgte byers grønne udfordringer, som blandt andet kan understøttes med digitale og smarte løsninger, med det formål at etablere bæredygtige offentlige-private partnerskaber. Byerne er problemejere, og bliver igennem CSP introduceret til løsninger så tidligt som muligt. Netop digitalisering og smarte løsninger er en del af CSP pilot-projektet i Seattle, hvor byen er interesseret i at implementere innovative mobilitetsløsninger, som gør brug af data.

Læs mere om projektet.

 

Vi står altid til rådighed, hvis du har brug for sparring, vil høre mere om et specifikt Smart City-projekt eller noget helt tredje.