Smart Denmark

Vi ved, at vi i Danmark har styrkepositioner indenfor grøn og teknologisk udvikling. Vi er kendt for at være leveringsdygtige af bæredygtige løsninger til komplekse samfundsmæssige problemer fx inden for energi, vand, transport, miljø og klima.

I Danmark har vi mange smarte løsninger til byerne; eksempelvis vandt Københavns Kommune i 2014 prisen for Årets Smart City i Barcelona med kommunens ”Copenhagen Connecting Platform”, og vi ser talrige spændende projekter rundt omkring i landet, fx i form af Living labs som DOLL (Danish Outdoor Living Lab og deres udvikling i at blive et Sustainable Urban Lab), Copenhagen Street Lab, og projekter som DiCypS i Aalborg og Smart Aarhus i Midtjylland.

Denne grønne styrkeposition skal vi udnytte. I CLEAN vil vi gerne slå på, at de danske Smart City-løsninger kan bære vort lands mangeårige erfaringer og traditioner med at forandre samfundet i en bæredygtig retning igennem, og hvor løsningerne har fokus på borgerens bedste, og samtidig giver økonomisk mening. I lang tid har det været CLEAN’s ambition at skabe et nationalt netværk for Smart Cities, et netværk som vi kalder Smart Denmark, hvor alle vigtige aktører i Danmark, som arbejder på at udvikle de smarte byer, har et forum, som kan holde dem opdateret med relevante, nationale arrangementer og initiativer, samt få et overblik over, hvilke virksomheder og kompetencer vi har i landet. Smart Denmark er ambitionen om, at Danmark står stærkere, når vi arbejder sammen – ikke kun under tematiske emner som ”klimatilpasning” eller ”mobilitet”, men også på tværs. Kun på denne måde finder vi ud af, hvordan de smarteste og mest optimale løsninger kan skabes, og sådan opnår vi den vækst og udvikling, vi ønsker for vores byer, vores samfund og vores land.

CLEANs samarbejde med DI og det danske Smart City Netværk

Som et initiativ til at styrke Smart Denmark har CLEAN allieret sig med de to eksisterende Smart City netværk: DI Digital Smart City netværk og det danske Smart City Netværk.

Vi ønsker et samarbejde på tværs af Danmark, og vi har brug for ét samlet netværk, hvor informationer og kompetenceoverblikket er koncentreret, og hvor det er nemt at finde ud af, hvad der sker hvor og hvornår. I samarbejde med netværksformændene hos DI Digital og det danske Smart City Netværk, Søren Cajus og Martin Brynskov, forsøger vi på bedste vis at koordinere informationer og samarbejde på tværs, således at den smarte udvikling i Danmark står skarpere og mere koordineret. På denne måde sørger vi for at den nationale videndeling om Smart Cities sker fyldestgørende, og at udviklingen bliver så præcis som mulig, ift. de aktuelle udfordringer og de behov, som der bliver skabt.

Ønsker du at være en del af at gøre Smart Denmark til en realitet, er du velkommen til at kontakte CLEANs Smart City-team.

Smart Denmark visionen

Som et begyndende led i denne koordinerede videndeling og udvikling, besluttede CLEAN i starten af 2016 i samarbejde med Rambøll at facilitere en visionsworkshop for at sikre et fælles udgangspunkt og en samlet vision for områdets aktører. På CLEANs Smart City Visionsworkshop i marts måned 2016 mødtes 26 personer fra 26 forskellige organisationer, byer, virksomheder og rådgivere for at etablere en vision for dansk Smart City under overskriften ”Smart Denmark”. Outputtet fra denne workshop tegnede et tydeligt billede af et omspændt ønske om, at Danmark bør være en verdensførende Smart City-nation og innovationshub. Dette indbefatter som resultat af Visionsworkshoppen 3 hovedpunkter, som CLEAN med Smart Denmark vil arbejde hen mod:

  • Samarbejde til gavn for borgerne: Ambitiøs, målrettet og succesfuld national udvikling, implementering og gevinstrealisering af Smart City-løsninger gennem tværgående og dyb forankring i en triple helix innovationsmodel, hvor empatien er medregnet i målet for teknologien, og hvor borgerens behov og velvære er i centrum.
  • Eksport: International bevågenhed med øje på samarbejder og eksportmuligheder for at sikre danske løsningers internationale relevans og aktualitet
  • Kompetenceudvikling: Kompetent arbejdskraft med digitale kompetencer og kvaliteter fra det danske uddannelsessystem.