Steen Hildebrandt

Professor, foredragsholder, forfatter, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, foreninger mm. Tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

Partnerskaber for handling er ét af bæredygtigheds- eller verdensmålene. Det er ikke en tilfældighed, at partnerskaber er med som ét blandt de 17 mål. Partnerskaber er én af vejene til reduktion af ressourcespild i verden. Det handler om partnerskaber imellem selvstændige organisationer, fx imellem virksomheder og kommuner, kommuner og universiteter, virksomheder i forskellige brancher eller geografiske områder etc.

Sådanne partnerskaber kan bidrage til radikal innovation, til øget produktivitet og bedre kvalitet – og alt i alt til bedre ressourceudnyttelse. Vi kan også tale om partnerskaber inden for den enkelte virksomhed, og også her handler det om bedre udnyttelse af ressourcer og/eller om at fremme innovation. Etablering og ledelse af partnerskaber kræver tillid, ressourcer, vilje, mod og en vis portion risikovillighed.