Biodiversitet og SMV’ers rolle

Biodiversitet og SMV’ers rolle

Biodiversitetskrisen vedrører virksomheder

Biodiversitetskrisen er rykket helt op på den internationale politiske dagsorden, hvor biodiversitetsaftalen (Kunming-Montreal-aftalen) fra december 2022 har medført en række nye og ambitiøse målsætninger, der vedrører private virksomheder.

Ifølge et nyt EU-direktiv, bliver der fremover stillet krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, herunder påvirkning og afhængighed af økosystemtjenester (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

I første omgang omfatter det større virksomheder, men da påvirkningerne gælder hele værdi- og forsyningskæden, vil kravene indirekte komme til at have betydning for både små og mellemstore virksomheder.


SMV’ers rolle i fokus

Spørgsmålene er derfor: hvilken betydning det kommer til at få for danske SMV’er? Hvad kommer kravet til dokumentation af påvirkning af biodiversiteten til at omfatte? Er virksomhederne klædt på til at imødekomme disse krav? Hvad med monitering og effektevaluering af SMVs biodiversitetstiltag? Er der forretningsmæssige fordele i at bidrage positivt til biodiversitetsdagsordenen og hvor ligger disse fordele?

Alt dette og meget mere sætter vi på programmet til denne temadag om biodiversitet og SMV’ers rolle.

På dagen inviterer vi til dialog om biodiversitetsdagsordenen med fokus på de barrierer og muligheder hele økosystemet omkring de nye krav ser kan skabe både fordele for biodiversiteten og nye forretningsmuligheder.

Vel mødt! 


Program

Kl.  9.30 –  Registrering og kaffe

Kl. 10.00 – Velkommen og introduktion til dagens program

Kl. 10.05 – Biodiversitetskrisen kræver handling, v. Kathrine Richardson, professor, KU

Kl. 10.30 – Oplæg om nye politiske strategiers lovkrav, v. Lars Dinesen, koordinator, IPBES i Danmark

Kl. 10.50 – Bæredygtigt forbrug og CSR – udfordringer med at indgå komplekse værdikæder, v. Adriana Budeano, lektor, CBS (på engelsk)

Kl. 11.10 – SMV’ernes forretningsmuligheder inden for biodiversitet – fra en fossil til bio-baseret cirkulær økonomi, v. Dennis Lisbjerg, Strategisk Udvikling, DTU

Kl. 11.30 – Finansieringens rolle i biodiversitet, v. Morten Jess Nielsen, Head of ESG Transactions, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)

Kl. 11.50 – Frokostsandwich + netværk

Kl. 12.30 – Virksomhedscases om arbejde med biodiversitet: Velux, FaunaPhotonics og Klappir Nordic

Kl. 13.15 – Paneldebat: Hvilke muligheder og udfordringer giver det nye CRS Direktiv de danske SMV’er?

Introduktion ved Karin Klitgaard, DI om udfordringer og perspektiver for SMV’er.”

Paneldebattører: Karin Klitgaard (DI), Kathrine Richardson (KU), Adriana Budeano (CBS), Morten Jess Nielsen (EIFO), Sune Tobias Grollov (Velux) og Faunaphotonics

Kl. 14.00 – Opsamling og præsentation af nyt biodiversitetsnetværk for SMV’er v. IPBES i Danmark og CLEAN

Kl. 14.15 – 15.00 kaffe, kage og netværk


Arrangementet er gratis at deltage i og der vil blive serveret kaffe og forplejning. Temadagen er arrangeret i samarbejde med IPBES i Danmark, DTU og CBS og er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Den Europæiske Union og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
31. oktober kl. 09:30 - 15:00
Lokation:
CBS Flintholm, lokale FH C1, Stig Lommers Pl. 2, 2000 Frederiksberg
Deadline for tilmelding d. 24. oktober 2023

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk