Call: Videnbroprojekt – runde 4

Call: Videnbroprojekt - runde 4

CLEAN åbner op for 4. og sidste runde af ansøgninger til videnbroprojekter inden for miljøteknologi, hvor videninstitutioner arbejder sammen md virksomheder om at løfte deres innovations- og teknologiudvikling.

Der er i alt ca. 1,8 mio. kr. til udmøntning. Fristen for ansøgning er d. 16. maj 2023 kl. 12.00.

Hvad er et videnbroprojekt?
Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner . Her omsættes specialiseret viden til nye ideer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder – og tager altid udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Videnbroprojekter kan f.eks. være: 

 • Teknologiudvikling
 • Forprojekter
 • Feasibility studies
 • Analyser

Videninstitutioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Midlerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og er givet som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

Hvad kan man søge støtte til?

De aktiviteter, som gennemføres i videnbroprojekterne, skal ligge inden for én af CLEANs 5 faglige fokusområder, og skal som udgangspunkt passe til vores innovationsprioriteringer. Et videnbroprojekt må gerne være tværgående blandt områderne. 

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6.

Kriterier:

 • Videnbroprojektet skal består af minimum 1 videninstitution og 2 SMV’er
 • Videnbroprojektet skal ligge inden for et eller flere af CLEANs fem fokusområder
 • Projektet skal færdiggøres inden udgangen af 2024

Praktisk

 • Projektperioden må maksimalt vare 1 år
 • Udmøntningen af midler tilfalder 100 % projektets videninstitution(er)
 • Virksomheder afgiver deres medfinansiering i medgående timer
 • Der kan søges om støtte mellem 150.000-500.000 kr. pr. projekt
 • CLEAN støtter med op til 50 %. Resten medfinansieres af partnerne, kontakt eller i medgående timer

Timeline/proces

 • Medio februar 2023: Ansøgning åbnes
 • maj 2023: Frist for ansøgning
 • Primo juni: Bevillingsudvalg evaluerer ansøgninger
 • Medio juni 2023: Svar på ansøgning
 • 2023-2024: Videnbroprojekterne sættes i gang
 • december 2024: Projekterne er afsluttet

Hent ansøgningsskema

Sådan ansøger du
For at søge midler til et videnbroprojekt gennem CLEAN skal du udfylde CLEANs ansøgningsskema samt relevante dokumenter. Du finder alle dokumenter ovenfor.

Send ansøgningen og evt. bilag inden d. 16. maj 2023, kl. 12:00.

Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier:

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du tale om mlige forslag medos, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Michael Johansen på MIJ@cleancluster.dk eller på +45 4079 3399.

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Ansøgningsfrist:
16. maj 2023 kl. 12:00

Kontakt

Michael Johansen
Udviklingschef
+45 4079 3399 MIJ@cleancluster.dk
Daniel Arntzenius Hjortnæs
Projektleder
+45 8129 3918 DAH@cleancluster.dk