CLEAN Talk: Droneteknologi – perspektiver for miljøområdet og dronelovgivning nu og i fremtiden

CLEAN Talk: Droneteknologi - perspektiver for miljøområdet og dronelovgivning nu og i fremtiden

Droneteknologi inden for naturovervågning har en stor værdi og et kæmpe potentiale, da vi i Danmark er forpligtet til at opfylde en række krav for vandkvalitet, biodiversitet og generel naturkvalitet. Her kan udvikling af ny teknologi såsom målrettede sensorer, avanceret software til billedbehandling og automatiserede analyser, forøge værdien af miljø- og naturmonitering ved at gøre undersøgelserne mere præcise og målrettede. Der er et stort potentiale for SMV’er og innovation indenfor droneteknologi, der understreges af den brede aftager kreds, der inkluderer kommuner, styrelser og rådgivere.

Efter webinaret har du fået:

  • Inspiration og perspektiver for at anvende droner i miljøovervågningen
  • Konkrete eksempler på anvendelse af droner i miljøovervågning
  • Viden om dronelovgivningen

Program

13:00 – 13.05 Velkomst – introduktion til dagens program og oplægsholdere v. T.S. Jensen, PhD, projektleder, CLEAN

13:05 – 13:30 Anvendelse af droneteknologi til monitering af biologiske parametre i søer og vandløb, på land og ved kysten v. Niels Svane, PhD, Biologisk Institut, SDU 

13:30 – 13:55 Fremtidens teknologier og lovgivning på droneområdet – perspektiver for miljøområdet v. Kjeld Jensen, MSc, PhD Associate Professor, SDU

13:55 – 14:05 Diskussion af udviklingspotentiale og perspektiver for SMV’er for at anvende droner i miljøovervågningen – nu og i fremtiden.

14:05- 14:15 Afslutning: Danmarks Miljøteknologiklynge – hvordan kan de bidrage til innovation indenfor droneteknologi


Senest 2 dage før arrangementet modtager du link til deltagelse. 

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Information

Dato:
19. august kl. 13:00 - 14:15

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk