CLEAN Talk: Industrisymbiose: Skab værdi gennem ressourcekortlægning af virksomheders vandforbrug

CLEAN Talk: Industrisymbiose: Skab værdi gennem ressourcekortlægning af virksomheders vandforbrug

Du deltager i CLEAN Talken ved at klikke her

Der bruges store mængder vand i produktionsvirksomheder, hvor en stor del bliver ledt ud i kloakken, kaldet spildstrømme. Dog kan energi, vand eller andre ressourcer i spildstrømmen ofte genanvendes og skabe værdi, enten for virksomheden selv eller ved samarbejde med andre virksomheder.

Der er et stort potentiale for danske teknologivirksomheder i at optimere udnyttelse af vandressourcen f.eks. ved at opgradere virksomhedens spildstrømme ved hjælp af nye teknologiløsninger, ved minimal justering af et produkt og via samarbejder om industrisymbioser.

På denne CLEAN Talk vil du sammen med Teknologisk institut og to virksomheder få inspiration til, hvordan man som produktionsvirksomhed kan optimere sit ressourceforbrug ved genanvendelse fx ved at indgå i en industrisymbiose. Genanvendelse af spildstrømme starter med en ressourcekortlægning af vandstrømme i virksomheden, og slutter med implementering af fx teknologi fra danske SMV’er, og kan dermed skabe nye forretningsmuligheder for SMV’er og åbne op for nye markeder i ind- og udland.

Efter webinaret har du fået:

  • Inspiration om tilgangen til ressourcekortlægning af vandstrømme
  • Indblik i hvilken betydning en ressourcekortlægning kan have for en vandforbrugende virksomhed
  • Konkrete eksempler på hvordan eksisterende teknologi kan justeres til anvendelse på et nyt marked

Program: 

kl. 13.00 –  Velkomst – introduktion til dagens program og oplægsholdere, v. Trine S. Jensen, PhD, Senior projektleder, CLEAN

kl. 13.05 –  ReUse – Fra ressourcekortlægning til fuldskalaløsning ved vandforbrugende industrier, v. Rikke Markfoged, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut

kl. 13.15 –  Øget produktsikkerhed og minimeret ressourcetab, v. Rasmus Andersen, PhD fellow, Nopa Nordic,

kl. 13.30 – Udnyttelse af rest- og spildstrømme til foder og fødevarer via innovativt flotationskoncept, v. Erik Jessen Jürgensen, BIO-AQUA, CEO

kl. 13.50 – Diskussion af udviklingspotentiale og perspektiver for realisering af ressourcepotentialet af vandstrømme i produktionsvirksomheder – nu og i fremtiden.

kl. 14.05 – Afslutning: Nyt fra CLEAN, Danmarks Miljøklynge


Senest 2 dage før arrangementet modtager du et link til deltagelse.
Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Information

Dato:
8. december kl. 13:00 - 14:15
Lokation:
Online

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk