Co-creation workshop: Bidrag til cirkulære systemløsninger i danske kommuner

Co-creation workshop: Bidrag til cirkulære systemløsninger i danske kommuner

Har du en løsning, der kan bidrage til cirkularitet i danske byer? Vil du dele idéer og samskabe systemiske løsningsforslag med andre innovative aktører?​ Så deltag i workshoppen den 12. oktober, hvor du får mulighed for at bidrage til diskussionen om kommunernes cirkulære udfordringer. Som et led i det Realdania støttede projekt Cirkulære Byer inviterer CLEAN og DDC nu virksomheder til at biddrage med viden og løsninger til kommunernes udfordringer:

 • Fredensborg Kommune vil anvende lokale lerjords- og teglressourcer cirkulært i en kommunalt forankret byomdannelsesproces.
 • Fredericia Kommune vil etablere en symbiose, hvor vand cirkuleres mellem virksomheder og aktører med stort forbrug og produktion.
 • Københavns Kommune vil øge mængden af plast fra byggepladser, der genanvendes ved at øge sortering gennem adfærdsdesign og nudging.
 • Odsherred Kommune vil skabe et fysisk byrumsløft, der inspirerer til samling af bylivsaktører gennem ombygning af eksisterende boligmasse.
 • Aalborg Kommune vil omdanne Hjulmagerkvarteret til en cirkulær bydel gennem cirkulære bygningsdele og materialer.
 • Kolding Kommune vil udvikle strategiske alternativer for et Co2 neutralt havneområde på baggrund af cirkulære principper.

Læs mere om kommunernes udfordringer og løsningskriterier i de vedhæftede challengebeskrivelser. Du kan også læse mere her: https://cirkulaerebyer.solved.fi/activities/byudfordringer/list . 


Hvad sker der på workshoppen?

Formålet med workshoppen er at introducere kommunerne for innovative måder at løse deres udfordring på. Det sker gennem idégenerering og sparring mellem kommunerne, innovative virksomheder og andre aktører. 

På workshoppen deltager du i co-creation øvelser for at udforme systemiske løsningsforslag, der adresserer kommunernes udfordring. Løsningsforslagene formuleres som fysiske eller strategiske prototyper, der kan implementeres af kommunerne i samarbejde med udvalgte aktører efter workshoppen. 

 

Hvem fra din virksomhed bør deltage på workshoppen?

Det er vigtigt, at I sender en person fra virksomheden, der har en faglig/teknisk forståelse for jeres løsning og som dermed kan indgå i dialog med andre aktører om hvordan løsningen eventuelt kan indgå som en del af en systemisk løsning. 

 

Hvad får du ud af at deltage?

 • Mulighed for at dele idéer, give sparring og diskutere mulige løsninger på kommunernes udfordringer. Workshoppen er IKKE med direkte salg til formål. 
 • En neutral platform hvor cirkulære udfordringer diskuteres og adresseres​
 • Direkte adgang til kommunale interessenter indenfor dit område​​
 • Mulighed for at blive en del af en samskabende proces sammen med andre innovative virksomheder, samt kommunernes øvrige aktørnetværk​​
 • Promovering på Dansk Design Center og CLEANs officielle kanaler​​
 • Potentielt blive en del af et kommunalt pilotforløb

 

For at deltage i workshoppen skal din teknologi/løsning:

 • Matche de kriterier og teknologiske områder, der er defineret af kommunerne. Du finder løsningskriterierne i kommunens challengebeskrivelse på side 3.
 • Have et TRL niveau på 4 eller derover

 

Hvordan deltager du?

For hver kommune udvælges op til 4 virksomheder til at deltage på workshoppen. Virksomheder udvælges af kommunen med hjælp fra CLEAN, og udvælgelsen sker på baggrund af match mellem virksomhedens fagområde, løsningsforslag og match med udfordringen. Der tages desuden stilling til synergier mellem løsningerne fra de forskellige ansøgere. Ansøg ved at udfylde ansøgningsformularen for den kommune du er interesseret i at komme i dialog med. Du kan godt sende din ansøgning til flere kommuner hvis din løsning/viden er relevant for flere kommuner.

Du skal selv betale rejseomkostninger til og fra workshoppen. 


Agenda:   

 • Velkommen og introduktion til dagens formål: At give input til kommunen og samskabe et eller flere forslag til løsninger/prototyper, der adresserer kommunens challenge. Deltagere er på forhånd inddelt i grupper (1-2 grupper per challenge). Hver gruppe indeholder så vidt mulige forskellige typer af aktører, der kan bidrage til forskellige niveauer i en systemløsning. 
 • Kommunerne præsenterer deres challenges, som vil være omdrejningspunktet for gruppens arbejde resten af dagen. 
 • Hver gruppe arbejder med idégenerering og co-creation gennem en række øvelser:  
  • Brainstorm og idégenerering
  • Systematisering: Idéer prioriteres og grupperes i systemer i forhold til relevans, tidslighed og skala 
  • Videre arbejde med prototype på systemløsning: Gruppen arbejder videre med de(n) mest relevante idé(er) som en mulig prototype 
 • Networking