Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Fossile brændsler som kul, olie og naturgas skal udfases, hvis Danmark skal nå målsætningerne for reduktion i klimabelastningen i 2030 og 2050. Udviklingen af bæredygtige brændstoffer og teknologier er en forudsætning for den grønne omstilling og indgår som centrale elementer i den nyligt vedtagne klimaaftale.

Biobaserede brændsler udgør kun en mindre del af det danske energimix i transportsektoren, men nye e-fuels som fx metanol og ammoniak er under udvikling. Fælles for de nye grønne brændsler er, at de kan defineres som CO2-neutrale, men de er ikke emissionsfrie. Dette temamøde sætter fokus på de problemstillinger, der knytter sig til emissioner fra fremtidens grønne brændsler i transportsektoren.

Program

13:00 Velkomst og introduktion
v/ Karsten Fuglsang, FORCE Technology

13:10 Title: To be confirmed
v/ Palle Kristensen, Søfartsstyrelsen

13:30 Fremtidens nye brændsler til køretøjer: Hvilken vej går det?
v/ Anne Krog Jensen, COWI

13:50 Emissioner i den grønne omstilling
v/ Frantz Bræstrup og Emil Zacho Rath, FORCE Technology

14:20 Metanol som brændstof til køretøjer
v/ Kim Winther, Teknologisk Institut

14:40 Emissionsreducerende systemer til fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet
v/ Hanne Hostrup Nielsen, Dinex

15:00 Pause og netværk

15:30 Title: To be confirmed
v/ Jesper Schramm, DTU Mekanik

15:50 Title: To be confirmed
v/ Michael Finch Petersen, MAN Energy Solutions

16:10 Are large hydrogen powered ships out of reach?
v/ Jakob Steffensen, DFDS

16:30 Diskussion
v/ Karsten Fuglsang, FORCE Technology

16:45 Afslutning

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Miljøteknologi.

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Information

Dato:
18. november kl. 13:00 - 16:45
Lokation:
FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Kontakt