Innovationssamarbejde

Innovationssamarbejde

Vær med til at udvikle fremtidens smarte vand-og klimatilpasningsløsninger
Er din virksomhed beliggende i Region Syddanmark, Region Sjælland eller Slesvig-Holsten?

Arbejder I med vandteknologi eller klimatilpasningsløsninger? Og har I behov og ønske om at få sat gang i udviklingen af nye produkter og løsninger, som er mere grønne, effektive, digitale og dermed ressourcebesparende måder at løse vandrelaterede eller klimatilpasningsmæssige problemstillinger? Så kan I søge om at være med i et innovationssamarbejde.

Ved deltagelse i innovationssamarbejder sammensættes en værdikæde af vandvirksomheder og forskere fra universiteter på hver side af grænsen, som sammen har som mål at udvikle konkrete prototyper på en vandteknologi eller klimatilpasningsløsning, som afspejler flere problemejeres behov og udfordringer og behov og som ønskes løst på begge sider af grænsen. Problemejere kan være kommuner, vand-og spildevandsforsyninger, vandmyndigheder samt store virksomheder.

Løsningerne udvikles og testes i et tæt parløb med dine leverandører og kunder. Du får tilført ekspertviden fra tre universiteter; Syddansk Universitet, Aalborg Universitet i Esbjerg og Christian Albrechts Universitet i Kiel.

Medvirken i innovationssamarbejder skal give din virksomhed mulighed for at udvide jeres netværk inden for grænseregionen, få kontakt til nye samarbejdspartnere og markedsføre jeres virksomheds nye, innovative produkter for potentielle kunder i Danmark og Tyskland. Slutteligt skal I opnå vækst og eksportmuligheder for din virksomhed. Som deltager i et innovationssamarbejde, får du også mulighed for at indgå i udstillinger, meet-the-buyer events, videndeling og netværk.

Information

Ansøgningsfrist:
21. september 2021 kl. 12:00

Kontakt

Lotte Lindgaard Andersen
Projektchef
+45 2422 9228 LLA@cleancluster.dk