LOOP Forum 2023

LOOP Forum 2023

Affald, ressourcer og cirkulær økonomi

Jordens ressourcer er under pres. Med en større middelklasse og dermed forbrug samt en øgning i single-use produkter stiger affaldsmængderne betydeligt. Samtidig er der kommet en bevidsthed om ressourcers værdi og værdikæder bliver skabt. For Danmark er et af de lande der producere mest affald, men bedst til at håndtere det. Derfor er øget cirkulær økonomi vejen frem – hvor store økonomiske og miljømæssige gevinster er at hente for danske virksomheder med løsninger! 

Vær den del af løsningen med LOOP Forum

Den 26. – 27. april 2023 sætter LOOP Forum fokus på denne vigtige agenda og åbner dørene til en B2B-messe – et årligt neutralt mødested, hvor alle aktører på tværs af industrier, interesser og politiske agendaer, går sammen for at accelerere den cirkulære omstilling.

Over to inspirerende dage kan messens 2.000-3.000 besøgende og 100 udstillere fra virksomheder på tværs af værdikæder, industrier og markeder promovere nye cirkulære løsninger eller hente ny viden og inspiration, udvide netværk og deltage i debatter og workshops, som kan blive de første afgørende skridt mod øget vækst og reel cirkulær omstilling.

Tilmeld dig gratis allerede nu eller book en stand på: www.loopforum.dk

Mød spændende aktører på 5 scener

En lang række centrale aktører har fokus på den cirkulære agenda og sikrer fagligt indhold af højeste kvalitet på messen heriblandt: DI, CLEAN, Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Lifestyle & Design Cluster,  Danish Maritime m.fl.

På messens 5 scener sættes der fokus på temaer som: cirkulære plastemballager, bæredygtig produktion, en cirkulær affaldssektor, Designing for Circularity, tekstilgenanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, data og dokumentation, sporbarhed og transparenshed og mange flere.

Et programoverblik opdateres løbende på: www.loopforum.dk/agenda/program/

CLEANs aktiviteter på LOOP er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Information

Dato:
26. - 27. april kl. 09:00 - 16:00
Lokation:
Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

Kontakt

Maiken Lund Bekke
Eventmanager
+45 2883 1027 MLB@cleancluster.dk