“Meet the buyer” i Rotterdam

“Meet the buyer” i Rotterdam

Pitch dine cleantech løsninger for store udfordringsejere d. 18. november i Rotterdam (el. online), og få muligheden for at skabe vækst og udvide dit netværk.

Nu får du og din virksomhed muligheden for at pitche jeres løsninger for store udfordringsejere i Rotterdam (eller online) d. 18. november til matchmaking. Her får du mulighed for at møde forskellige virksomheder 1:1, der hver har en specifik udfordring indenfor: genanvendelse af ressourcer, klimatilpasning og/eller vand i teknosfæren, og som mangler en innovativ løsning. Nedenfor kan du læse kort om de forskellige udfordringsejere og casene: 


Anglian Water (fysisk+online)

Anglian Water er et forsynings- og spildevandsselskab, der servicerer flere end 6 mio. kunder i Østengland. Med godt 112.850 km rørledninger er Anglian Water en af største forsyningsselskaber i England, og leder efter partnere, der kan hjælpe dem med at blive CO2e-neutrale i 2030. Det er partner der kan hjælpe med bl.a.: Dekarbonisering af køretøjer, biogasproduktion og reduktion af CH4 og N2O løsninger.

Læs mere om Anglian Waters case her


Cambridge Display Technology

Cambridge digital technology er datterselskab til Sumitomo Chemical Co. og fungerer som deres europæiske R&D arm. De arbejder med forskellige forskningsprojekter og leder aktivt efter nye teknologier og startupvirksomheder. Lige nu leder de efter innovative løsninger og teknologier inden for spildolie strømninger, og hvordan det kan udnyttes bedst muligt, så Sumitomo Chemical Co. Kan reducere deres miljømæssige påvirkninger.

Læs mere om Cambridge Display Technology’s case her


UPDATERET (d. 9/11) : Icos Capital

Icos Capital er en hollandsk venture kapital selskab, der er specialiseret i start-up investeringer indenfor EU. De invester primært i industriel digitalisering og bæredygtige ideer inden for landbrugsfødevarer og kemikalieindustrien. Her leder de efter start-ups, der arbejder med bl.a. biobaseret kemikalier, big data, AI og specielt i virksomheder, der tænker på dekarbonisering indenfor de førnævnte områder med en 10 årig investeringshorisont.

Læs mere om Icos Capitals case her

 

Johnson Matthey (online)

Johnson Matthey er en ledende britisk multinationalt kemivirksomhed, med en vision om at gøre verdenen renere og sundere i dag og for fremtidige generationer. De arbejder inden for fire områder: Ren luft, Sundhed, naturlige ressourcer og nye markeder. Johnson Matthey leder efter bæredygtige teknologiske løsninger indenfor bl.a. næstegenerations batterier, bæredygtig brændsel, CO2 optagelse m.m. 

Læs mere om Johnson Matthey’s case her


Lufthansa Technik (online)

En af verdens ledende udbyder af flyvedligeholdelse, Lufthansa Technik, ønsker at blive klima-neutrale.  I juli 2021 lancerede de et projekt om at få brinttanke ombord på en A320 fly. De leder derfor efter en samarbejdspartner, som kan hjælpe med et sensorsystem, der kan arbejde indenfor kryogen området, som kan monitorer både hydrogen systemer og flystruktur.

Læs Lufthansa Techniks case her


Processum (online)

Processum er en svensk innovations- og bioøkonomisk klynge, som udvikler bioraffinaderiprocesser, grønne produkter, kemikalier og materialer med en cirkulær tankegang. Hos Processum kan virksomheder teste nye ideer og produkter af, fra laboratorie- til demo-skala. Processum leder efter virksomheder, der har løsninger med forbindelse til klyngens ambitioner. Herunder: teknologiske løsninger til organisk og ikke-organiske rester fra produktionen.

Læs mere om Processums case her


Södra (fysisk)

Södra er et af Sveriges største skovbrugskoncerner med bæredygtighed for øje. De anvender hele træet – fra stamme til trækrone – og laver produkter til bl.a. huskonstruktioner, energiløsninger og traditionel tømmer. Skoven er en vigtig aktiv til erstatning af fossile materialer, hvor Södra leder efter innovative løsninger, der kan tage biprodukter som bl.a. bark, savstøv og aske, og skabe high value produkter. De ser gerne løsninger, som er teknologisk verificeret og modne (TRL/CRL 6-9).

Læs mere om Södra’s case her


Ønsker du mere viden om Matchmaking og eventet, så kan du kontakte CLEANs miljødirektør Maria Skotte.

Scale-Up er støttet af INTERREG North Sea Region.

Information

18. november 2021
Lokation:
Rotterdam (eller online)

Kontakt