MUDP informationsmøde

MUDP informationsmøde

Går du med tanker om at udvikle ny miljøteknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

MUDP har i 2022 120 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. 

Miljøstyrelsen indbyder til online informationsmøder om MUDP-midlerne:

Onsdag den 9. februar kl. 13.00-15.30 Tilmeld dig her

Fredag den 11. februar kl. 10-12.30 Tilmeld dig her

Til begge møder vil en virksomhed, der tidligere har fået støtte til et MUDP projekt, fortælle om deres erfaringer med udarbejdelsen af ansøgningen. Til mødet om onsdagen vil I kunne møde en virksomhed, der har fået tilskud til et udviklingsprojekt, og til mødet om fredagen vil I kunne møde en virksomhed, der har fået tilskud til et fyrtårnsprojekt.

Program:

 • Velkomst ved MUDP sekretariatschef Susanne Ulrich
 • Hvad lægger bestyrelsen vægt på ved vurdering af ansøgninger v. MUDP bestyrelsen 10 min.
 • Bestyrelsens strategi 2020-23 og handlingsplan for 2022 10 min.
 • Puljer og projekttyper inden for MUDP 20 min.
 • Oplæg fra en virksomhed, der har modtaget tilskud fra MUDP
  (Onsdag Jette Bjerre Hansen, Udviklingschef i Norrecco 30 min Fredag Per Henrik Nielsen, Projektchef i VandCenter Syd
 • Pause 10 min
 • Oplæg fra State of green v. Deputy Director Tanya Jacobsen. vedr. projektsamarbejder 10 min
 • Oplæg fra CLEAN v. udviklingschef Michael Johansen vedr. projektsamarbejder 10 min
 • Tips til en god ansøgning mv. 25 min.
 • Spørgsmål og afrunding 25 min.

 

MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en offentlig tilskudsordning. Du kan læse mere om MUDP og frister for ansøgning på hjemmesiden: https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-undermudp/aktuelle-opslag/mudp-opslag-2022/

Link til mødet vil blive fremsendt en time før mødet.


Husk du kan bruge CLEAN i dit innovationsprojekt – læs mere her

Eventen er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Information

Dato:
9. februar kl. 13:00 - 15:30
Lokation:
Online

Kontakt

Michael Johansen
Udviklingschef
+45 4079 3399 MIJ@cleancluster.dk