NEPTUN – Afslutningskonference

NEPTUN - Afslutningskonference

Efter 3 års samarbejde mellem Danmark og Nordtyskland med udvikling af 15 løsninger/prototyper indenfor klimatilpasning og vandteknologi på tværs af den dansk-tyske grænse, er Interreg projektet NEPTUN ved at være ved vejs ende.

Der er skabt resultater, udløst vækstpotentiale og bygget bro på tværs af grænsen, som nu kulminerer i en afslutningskonference, hvor du er inviteret med, til at høre, opleve og se projektets resultater – og debattere fremtidens vandsektor. 

Konferencen foregår torsdag d. 23. marts på det stemningsfyldte Volkers Fylke i Kolding med mulighed for middag og ekskursion d. 24. marts til to steder, Brændkjær og Hylkedal. 

Udover spændende talere såsom Sebastian Mernild, SDU, og Tom Heron, NIRAS, kan du også opleve projektets prototyper på en markedsplads. Her kan du samtidig netværke og stille eksperter spørgsmål. 

Tag del i konferencen og mød partnere, virksomheder og videninstitutioner på tværs af grænsen og oplev, hvordan vi sammen står stærkere!  

Hent programmet her

Program:

Kl. 09.00 – Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00 – Velkomst

v. Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN og Post. Doc. Agnes Sachse, Kiel Universitet

Kl. 10.10 –  Session 1: Hvilke konkrete klimaudfordringer står  Danmark og Tyskland herunder behovet for varselssystemer og god klimainformation 

v. Sebastian Mernild, SDU Climatecluster, DK, Peer Seipold, Gerics, DE og DMI, DK

Kl. 11.00 – Kort pause

Kl. 11.05 – Session 2: Klimatilpasning – Varslingssystemer og hydraulisk modellering

v. Tom Heron, CEO, NIRAS og virksomhedspræsentation af konkrete løsninger fra NEPTUN
– Early Warning system, LNH Water
– Optimering af kloaksystem
– Hydraulisk modellering som beslutningsværktøj

Kl. 12.05 – Kort pause 

Kl. 12.15 – Paneldebat: Hvad skal der til for at løsningerne kan implementeres på begge sider af grænsen?

Kl. 12.45 – Frokost og markedsplads

Mulighed for at netværke, møde virksomheder og se de mange prototyper og løsninger skabt dels i NEPTUN regi dels i det midtjyske erhvervsfyrtårn for vand teknologi

Kl. 14.15 –  Session 3: Vandteknologi – De store udfordringer for begrænsning af forurening af vandmiljøet 

v. TBZ Flensburg samt præsentationer af konkrete løsninger fra NEPTUN projektet såsom:

– Metoder til detektering af fejltilslutninger
– Kommunikation af overløb til borgere
– Separation og opfangning af mikroplast i byers vandsystemer 

Kl. 15.15 – Kaffepause

Kl. 15.25 – Paneldebat: Hvad skal der til for at sikre et after life af de udviklede vandteknologi løsninger?

Kl. 15.50 – Reception og afslutningstaler

Kl. 18.30 – Middag (selvbetalt)

Det er gratis at deltage i dagsprogrammet den 23. marts. Der er et no-show gebyr på 500 kr. ved afmelding efter deadline. Konferencen afholdes med simultantolkning på dansk og tysk. 


Vi glæder os til at mødes og se dig til NEPTUNs afslutningskonference! 


Hvad er NEPTUN og Interreg

NEPTUN er et dansk-tysk Interreg projekt for innovation af vand- og klimatilpasningsløsninger på tværs af grænsen. Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om NEPTUN på: www.neptun-vand.dk

NEPTUN er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Information

Dato:
23. - 24. marts kl. 09:00 - 16:00
Lokation:
Volkerts Fylke, Kolding
Tilmeldingsfrist d. 3. marts

Kontakt

Lotte Lindgaard Andersen
Projektchef
+45 2422 9228 LLA@cleancluster.dk