Open Call: få del i pulje inden for cirkulær økonomi

Open Call: få del i pulje inden for cirkulær økonomi

TRACE søger projekter, der omhandler forsknings- og innovationstemaer inden for cirkulær økonomi med fokus på plast eller tekstiler.

Ansøgningsdeadline er den 20. april 2023 kl. 12.00.

Hvad er TRACE?
TRACE er et bredt partnerskab på 90 partnere bestående af universiteter, videninstitutioner samt offentlige og private virksomheder.

Parterne er gået sammen med det formål at kickstarte en række projekter med fokus på cirkulær økonomi for at sikre, at plast og tekstiler udvikles på tværs af hele værdikæden på en måde, der leder til reduktion af miljø- og klimapåvirkningen.

Målet for TRACE er at bidrage til, at Danmark når de nationale klimamål på plast- og tekstilområdet i 2050. 

TRACE har fået finansiering gennem Innovationsfonden og er én af fire Innomissioner.

Hvilke projekter er der brug for?
Projekterne skal fokusere på:

  • At skabe resultater med høj værdipåvirkning; fx ny viden, forbedrede og nye processer, systemer, produkter eller løsninger

  • At skabe samfundsmæssig og/eller økonomisk værdi for at muliggøre bæredygtig omstilling relateret til cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler i danske offentlige og private virksomheder og hos kunder i samfundet, f.eks. blandt borgere, stat, regioner og kommuner.

Hvem kan ansøge?
Innovationsfonden Danmark har bevilget 106.650.000 kr. til TRACE Partnerskabet til pulje 1 og pulje 2 projekter, hvor pulje 2, der nu kan ansøges til, udgør 44 kr. millioner.

Pulje 2-projekter bør mindst omfatte én organisation, der er en del af TRACE-partnerskabet. En TRACE-partnerskabsdeltager kan invitere nye organisationer til at deltage i TRACE-partnerskabet via projektdeltagelse i pulje 2.

Projektperioden er min. 1 år og skal senest være afsluttet den 31. december 2026.

Få mere information om ansøgningsprocessen her

Information

Ansøgningsfrist:
20. april 2023

Kontakt

Jonas Junge Andersen
Senior projektleder
+45 2383 9046 JJA@cleancluster.dk