Open Call: Innovationspartnerskaber 2023-2024

Open Call: Udmøntning af midler til Innovationspartnerskaber 2023-2024

CLEAN åbner op for ansøgninger til ambitiøse innovationspartnerskaber med fokus på fremtidens løsninger inden for miljøteknologi. Der udmøntes 4,4 mio. kr. til partnerskaberne. Fristen for ansøgning er den 14. april 2023 kl. 12.00.

4,4 mio. kr. til at styrke innovationen og vækstpotentialet for miljøteknologi

Midlerne til innovationspartnerskaberne kommer fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og er givet som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

De 4,4 mio. kr. er afsat til at styrke innovationskraften blandt små og mellemstore virksomheder. Dette kan gøres i samarbejde med landets universiteter og GTS-institutioner (Godkendt Teknologisk Service), men ikke et krav. Det forventes, at der kan bevilliges støtte til 4-6 projekter.

De aktiviteter, som gennemføres af innovationspartnerskaberne, skal være ligge inden for CLEANs 5 faglige fokusområder og må gerne være tværgående blandt områderne.

Kriterier

 • Innovationspartnerskabet skal ligge inden for et eller flere af CLEANs fem fokusområder.
 • Partnerskabet skal bestå af minimum to SMV’er.
 • Partnerskabet skal kunne flytte en proces eller udvikling til noget større f.eks. MUDP, EU Horizon el. lign.
 • Partnerskabet skal have minimum 1 større udfordringshaver med sig (kan være en virksomhed).
 • Partnerskabet skal kunne realiseres inden udgangen af 2024.
 • Partnerskabet skal kunne deltage til CLEANs årsmøde d. 7. juni for at præsentere innovationspartnerskabet.

Praktisk

 • Virksomheder, der ønsker støtte, skal kunne underskrive en de minimis-erklæring (lovlig statsstøtte).
 • CLEAN støtter med op til 50 %. Resten er medfinansieret af partnerne, kontant eller i medgåede timer.
 • Det maksimale støttebeløb, der kan søges er 1 mio. kr. eks. medfinansiering (total budget 2 mio. kr.).

Timeline/proces

 • Ultimo januar 2023: Ansøgning åbnes
 • 14. april 2023: Frist for ansøgning
 • Medio maj 2023: svar på ansøgningen
 • 7. juni 2023: Præsentation af godkendte partnerskaber til CLEANs årsmøde
 • 2023: Partnerskaberne sættes i gang
 • 31. december 2024: Partnerskaberne er afsluttet

Hent ansøgningsskemaet 

Herunder kan du downloade ansøgningsskemaet samt øvrige dokumenter:

Sådan ansøger du

For at søge om midler til innovationspartnerskaber gennem CLEAN skal du udfylde CLEANs ansøgningsskema samt andre relevante dokumenter.

Indsend ansøgning og evt. bilag senest d. 14. april 2023 kl. 12.00.

Kontakt

Har du spørgsmål til din ansøgning, mangler afklaring til partnerskabet – eller vil du tale om mulige forslag med os, kan du kontakte udviklingschef Michael Johansen på MIJ@cleancluster.dk eller på +45 4079 3399

Information

Ansøgningsfrist:
14. april 2023 kl. 12:00

Kontakt

Michael Johansen
Udviklingschef
+45 4079 3399 MIJ@cleancluster.dk