Open Call: MUDP puljen

Open Call: MUDP puljen

Går du med tanker om at udvikle ny miljøteknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

MUDP udbyder i 2023 en pulje på ca. 122 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. 

Miljøstyrelsen indbyder til informationsmøder om MUDP-midlerne i uge 15:


Onsdag den 12. april i Aarhus – tilmeld dig her

Fredag den 14. april i Odense – tilmeld dig her


MUDP’s handlingsplan for 2023 er udgangspunkt ​​ansøgninger, og alle ansøgere opfordres derfor til at læse handlingsplanen, som findes her.

Der udbydes en pulje på ca. 122 mio. kr. i 2023. Bestyrelsen for MUDP har besluttet at fordele puljen tentativt som følger: 

  • 7,5 mio. kr. til Forprojekter og ETV-projekter
  • 57 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 
  • 57 mio. kr. til fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala


Har du brug for sparring ift. at finde partnere eller projektideen? Så kan du bruge CLEAN i dit innovationsprojekt – læs mere her


MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en offentlig tilskudsordning. Du kan læse mere om MUDP og frister for ansøgning på deres hjemmeside

Information

Kontakt

Michael Johansen
Udviklingschef
+45 4079 3399 MIJ@cleancluster.dk