Ren Luft konference

Ren Luft konference

Hvordan får vi renere luft i Danmark? Og hvilke teknologiske løsninger baner vej for færre emissioner i arbejdsmiljøet, i private hjem, i klasselokaler, i plejecentre, på byggepladser? Ren Luft-konferencen byder på de nyeste indsigter og innovative løsninger på reduktion af emissioner.

 

Få indblik i danske teknologiske løsninger, som nedbringer luftforureningen i Danmark.

Grøn omstilling, miljøteknologi, partikelfiltre, ventilatorer og sensorteknologi er blot nogle af de emner, der bliver berørt på konferencen.


Program

kl. 09.30 –  Ankomst og morgenbrød

kl. 10.00 – Velkomst

kl. 10.10 –  Keynote: Nye regler om recirkulation af procesluft i arbejdsmiljøet – får vi renere luft? v/Bent Horn Andersen, Dansk Industri

kl. 10.40 – Keynote: Luftbåren smittespredning via aerosoler – betydning for forebyggelse og indeklima v/Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut

kl. 11.10 –  Pause og fordeling i de tre spor: Luftkvalitet og Ren Luft-teknologi, Brændeovne samt Ventilation

Luftkvalitet og Ren Luft-teknologi:
kl. 11.25 – Using low-cost sensors to measure air pollution in cities and the built environment v/Matthew Johnson, DevLabs


kl. 11.55 – Kemi i luften i danske klasselokaler – hvor kommer det fra, hvilken betydning har det, og hvordan fjerner vi det? v/Kasper Vita Kristensen, Aarhus Universitet

kl. 14.00 – Erfaringer og læringer fra storskala målekampagner af luftkvalitet på tværs af Europa med simple måleinstrumenter v/Stig Koust, Teknologisk Institut

kl. 14.30 – Støv på byggepladser v/Marlene Brøndberg, Per Aarsleff A/S

 

Brændeovne:

kl. 11.25 – Minimizing emissions from current clean-burn wood stove technology by optimizing the combustion air supply and improving the end-user interaction v/Morten Seljeskog, Sintef

kl. 11.55 – Estimering af helbredseffekter og eksterne omkostninger af brændeovne i Danmark v/Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet

kl. 14.00 – Praktiske erfaringer med elektrostatfiltre og fremtidsperspektiver v/Jes Sig Andersen, Teknologisk Institut

kl. 14.30 – Kan Ren Luft-teknologi for brændeovne forbedre den lokale luftkvalitet? v/Lars Schwarzer, Teknologisk Institut

 

Ventilation:

kl. 11.25 – Forsøg med emhætter – Emhætters betydning for luftkvalitet v/Asger Skød Søvsø og Andreas Egholm Nielsen, Teknologisk Institut

kl. 11.55 – Luftbåren smittebeskyttelse i toiletbåse med nyt ventilationskoncept v/Lasse Skammelsen Trankjær, Teknologisk Institut

kl. 14.00 – Ren Luft på plejecentre v/Christian Nicolai Nielsen, Teknologisk Institut

kl. 14.30 – Filtertyper, betydning for energiforbrug til ventilation v/Merete Lyngbye, Teknologisk Institut

 

kl. 12.25 – 14.00 –  Frokost og rundvisning i laboratorier

kl. 15.00 – Pause og tilbage til konferencesale

kl. 15.15 – Keynote: Klimaforandringernes påvirkning af luftkvaliteten v/Jesper Theilgaard, Klimaformidling

kl. 15.50 – Fælles afrunding og tak for i dag v/Teknologisk Institut

 

Obs. konferencen koster 1.000 kr. i deltagelse.

Aktiviteten er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Den Europæiske Union og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Information

Dato:
2. november kl. 09:30 - 16:00
Lokation:
Teknologisk Institut, Aarhus

Kontakt

Kasper Havemann
Projektleder
+45 2681 9192 KAH@cleancluster.dk