Seminar om lokal afledning af regnvand (LAR)

Seminar om lokal afledning af regnvand (LAR)

Det dansk/tyske Interreg projekt NEPTUN inviterer til seminar om lokal håndtering af regnvand, ved større bygninger!

Grundet en overvældende interesse, afholdes seminaret nu kun online, du kan slutte dig til møde her: Klik her for at deltage i mødet

OBS: Programmet er ændret – Se nedenfor.

På seminaret kan du høre hvilke muligheder der findes for selv at håndtere eget regnvand på egen grund, i stedet for afledning til det offentlige kloaksystem, samt hvilken merværdier det giver!

Du vil også høre om kloakmesterens, kommunens og spildevandsselskabets rolle ved lokal håndtering af regnvand samt erfaringer fra en tysk kommune.

Seminariet afholdes både fysisk og online. Når du registrerer dig via linket til højre, skriv da i kommentarfeltet om du deltager fysisk eller online.

PROGRAM:

Kl. 13.00-13.10 Velkomst og kort præsentation af NEPTUN-projektet om LAR og klimatilpasning v. CLEAN Lotte Lindgaard Andersen

Kl. 13.10-13.50 Hvad er LAR ved større bygninger, og hvordan planlægges LAR samt merværdier ved LAR? v. Peter Bassø Duus og Rikke Høy Eskedal, WSP

Kl. 13.50-14.35 Projektering og dimensionering af LAR-anlæg samt ”hvad skal du være opmærksom på” v. Tommy V. Petersen, Learnmark

Kl. 14.35-14.45 Pause – Biobreak

Kl. 14.45-15.10 Erfaringer fra Tyskland med LAR – bemærk indlægget er på engelsk v. Prof. Dr. Carsten Dierkes, FBR

Kl. 15.10-15.35 Kommunens rolle ved LAR, herunder nedsivningstilladelser v. Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune

Kl. 15.35-15.50 Spildevandsselskabets rolle ved LAR, herunder tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag for regnvand v. Trine Dam Larsen/ Pia Ravskjær Rasmussen, BlueKolding

Kl. 15.50- 15.55 Det videre arbejde med LAR og mulighed for tilmelding til seminar nr. 2 om konkret planlægning og projektering af egne LAR-anlæg v. CLEAN

Kl. 16.00 Tak for i dag v. CLEAN


Arrangementet er medfinansieriet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Du kan læse om konkrete cases her.

Vi glæder og til at se jer! 

Information

Dato:
14. oktober kl. 13:00 - 17:00
Lokation:
BLUEKOLDING, Åpark 3 6000 Kolding

Kontakt