Streaming af eventet IPCC-rapporten og potentialet for innovativ klimatilpasning

Streaming af eventet IPCC-rapporten og potentialet for innovativ klimatilpasning

Lyt med, når vi livestreamer konferencen IPCC-rapporten og potentialet for innovation indenfor klimatilpasning

Her er link til den danske stream: https://stream.dvc.dk/clean-dk/

På konferencen dykker vi ned i innovation inden for klimatilpasning i Danmark og Tyskland, og den vil foregå på både dansk og tysk.

Vi vil diskutere potentialet for innovation af nye grønne vandløsninger og nødvendige Offentlig- private samarbejder i lyset af den nye IPCC -rapport om klimaforandringer. (Der er her tale om den senest rapport fra the Intergovernmental Panel on Climate Change)

Vi vil også undersøge forskellene mellem Danmark og Tyskland, når det kommer til digitalisering og modellering af virkningerne af skybrud og oversvømmelser og også markedspotentialet for eksportløsninger.

Målgruppen for konferencen er private vandvirksomheder, vandselskaber- og forsyninger, vidensinstitutioner, kommuner og regioner på tværs af den dansk-tyske grænse.

Program:

10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion til NEPTUN -projektet ved Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

10.15 – 10.45: IPCC klimarapport i forhold til fælles udfordringer og behov for udvikling af klimatilpasningsløsninger i Tyskland og Danmark, Gary Banta, Institutleder, Biologisk institut, SDU

10.45-11.20: Diskussion: Mulige offentlig-private innovationssamarbejder inspireret af IPPC-rapporten og behovet for handling på klimaforandringer, Moderator: Jacob Pedersen, Region Syddanmark og 3 paneldeltagere

11.20 – 11.30: Kort pause og netværk

11.30 – 12.15: Digitalisering og brug af geo- og vanddata som et værktøj til varsel og overvågning af oversvømmelser, Eva Bøgh, SDFE Digitaliseringstyrelsen og Thomas Einfalt, Hydrometeo

12.15 – 13.00: Modellering og forståelse for at høj og lav grundvandsstand som følge af klimaforandringer, Agnes Sashe, Christian Albrects Universitet, Kiel og Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS

13.00 – 13.10: Kort opsummering

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

// Deutsch

Hören Sie zu, wie wir den IPCC-Bericht und das Innovationspotenzial bei der Klimaanpassung live streamen

Hier ist der Link zum deutschen Livestream: https://stream.dvc.dk/clean-de/

Wir werden das Innovationspotenzial für neue grüne Wasserlösungen und notwendige PPI-Kooperationen diskutieren – alles im Licht des neuen IPCC-Berichts. (Das ist das Neueste Bericht von the Intergovernmental Panel on Climate Change)

Darüber hinaus werden wir die Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland bei der Digitalisierung untersuchen und die Auswirkungen von Starkregen und Überschwemmungen sowie das Marktpotenzial für den Export von Lösungen modellieren.

Die Zielgruppe der Konferenz sind Wasserunternehmen, Wasserversorgungsunternehmen, Wissensinstitute, Wasserverbände und Wasserbehörden jenseits der dänisch-deutschen Grenze.

Die Konferenz und die Präsentationen finden in Dänisch oder Deutsch mit jeweiliger Simultanübersetzung statt.

Programm

10.00 – 10.15: Begrüßung und Vorstellung des NEPTUN-Projekts

10.15 – 10.45: IPCC-Klimabericht in Bezug auf Klimaanpassung und Wasserchancen und -herausforderungen in Deutschland und Dänemark, Gary Banta, Institutleder, Biologisk institut, SDU

10.45 – 11.20 Diskussion: Mögliche ÖPI- und Innovationskooperationen inspiriert vom IPCC-Bericht, Moderator: Jacob Pedersen, Region Syddanmark und 3 Diskussionsteilnehmer

11.20 – 11.30: Pause zum Austausch und Netzwerken

11.30 – 12.15: Digitalisierung und Nutzung geologischer und hydrologischer Daten in Überwachungs- und Frühwarnsystemen, Eva Bøgh, SDFE Digitaliseringstyrelsen und Thomas Einfalt, Hydrometeo

12.15 – 13.00: Modellierung und Verständnis von steigendem und sinkendem Grundwasserspiegel,  Agnes Sashe, Christian Albrects Universitet, Kiel og Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS

13.00 – 13.10: Zusammenfassung

Dieses event wird kofinanziert von Ministerium für Bildung und Forschung sowie Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Information

Dato:
30. september kl. 09:30 - 13:30

Kontakt

Lotte Lindgaard Andersen
Projektchef
+45 2422 9228 LLA@cleancluster.dk