Temadag: Dokumentation og drift af LAR-anlæg til klimatilpasning

Temadag: Dokumentation og drift af LAR-anlæg til klimatilpasning

Klimaforandringer og beskyttelse af vores vandmiljø kræver handling. De løsninger som kommuner, forsyninger og øvrige vandaktører efterspørger, skal være bæredygtige, og her er LAR-løsninger attraktive, fordi de har et lavt CO2-aftryk, er baseret på jord og planter, og kan skabe merværdi af investeringen. Danmark er kommet langt på området, men for at vi kan fastholde en position som foregangsland og skabe mulighed for eksport, skal fremtidens innovative løsninger i højere grad baseres på dokumentation og optimeret drift.

Deltag på denne temadag, hvis du vil have viden og være med til at diskutere:

  • Gode og dårlige erfaringer med klimatilpasningsløsninger
  • Den nyeste viden om renseteknologier for anlæg til klimatilpasning
  • Driftserfaringer fra grønne LAR-anlæg
  • Input til design af fremtidens produkter.


Program:

kl. 09.30 – Ankomst og morgenmad

kl. 10.00 – Velkomst v. Lotte Lindgaard, CLEAN

kl. 10.15 – Dokumentation af klimatilpasningsløsninger – hvorfor, hvordan og hvor står vi? v. Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

kl. 10.40 – Erfaringer med virksomhedsinvolvering i udvikling af klimatilpasningsløsninger i Frederiksberg Kommune v. Lene Meyer, Frederiksberg Kommune

kl. 11.00 – Kaffepause

kl. 11.15 – Måling af vandstand, flow og kvalitet – hvad bliver målt og hvilke data mangler vi? v. Katrine Nielsen, Teknologisk Institut

kl. 11.35 – Hvorfor er dokumentation vigtigt for virksomhederne og hvad er udfordringen? v. Jacob Leksander, Watercare

kl. 11.55 – Bord-challenge 1: Hvordan bliver vi bedre til at dokumenter klimatilpasningsløsninger?

kl. 12.15 – Frokost og netværk

kl. 13.00 – Drift af LAR – hvordan ligger landet? v. Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet

kl. 13.10 – Hands-on erfaringer med driften af LAR -anlæg i boligområde v. Christian Jensen, Kildeparkerne ABG

kl. 13.30 – Permeable belægninger der virker v. Jan Støvring, Københavns Universitet

kl. 13.50 – Bord-challenge 2: Hvilke driftmæssige udfordringer skal vi være opmærksomme på, og hvordan løses de? 

kl. 14.10 – Kaffepause

kl. 14.25 – Rigtig beskrivelse af driften er en forudsætning for den udførende v. Kristoffer Sindby, OK Nygaard

kl. 14.55 – Bedre drift gennem godt design v. Chanette Ingemann Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten

kl. 15.15 – Afrunding og tak for i dag! 

Hent programmet her

Temadagen arrangeres i samarbejde med Teknologisk Institut og Københavns Universitet

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
2. maj kl. 10:00 - 15:30
Lokation:
Teknologisk Institut, Konferencesalen, Indgang 1, Gregersensvej, 2630 Taastrup

Kontakt