Temadag: Innomission, partnerskaber og grønne løsninger

Temadag: Innomission, partnerskaber og grønne løsninger

Til denne temadag er fokusset på videndeling, dialog, projekt- og parternskabsdannelse i forbindelse med udmøntningen af Pool 2 midler i INNO-CCUS (Innovation – Carbon Capture Utilisation and Storage).

Pool 2-callet for INNO-CCUS, hvor der skal udmøntes ca. 80 mio. kr., forventes offentliggjort primo januar 2023 og med deadline for ansøgninger i uge 12. På temadagen vil vi præsentere de overordnede rammer for INNO-CCUS og de særlige prioriteter for pool 2 ansøgningerne, og der vil blive præsenteret eksempler på igangsatte projekter under partnerskabet under Pool 1. 

Du kan dermed få indsigt i de nyeste rammer og forbedre dine chancer for en pool 2 ansøgning. 

 

Har du en ide eller et behov? Vi inviterer deltagere til at pitche ideer eller partnerskabs-ønsker rettet mod pool 2 runden. Der er navnlig fokus på at involvere SMV’er og start-up firmaer i processen. 

 

Program:

kl. 10:00 –  Ankomst, kaffe mm. og networking 

kl. 10.15 – Velkomst og intro til dagen v. KU, AU og CLEAN 

kl. 10:30 – Introduktion til Inno-CCUS 2. call – prioriteret fokus områder og afgrænsninger

Session 1: Erfaringer fra partnerskaber fra Inno-CCUS pool 1 

kl. 10:45 – Erfaringer med ansøgningsproces, partnerskabsdannelse, projektforløb mm. 

Oplæg: Biochar til Carbonlagring i jorden og til bæredygtig landbrug v. Dorette Müller-Stöver, KU

Oplæg: Monitorering af flygtige emissioner v. Jacob Ask Hansen, TI

kl. 11:15 – Diskussion og spørgsmål 

kl. 11:30 –  Frokost 

Session 2: Match-making session/faciliteret workshop 

kl. 12:00 – Præsentation af 6 projektideer fra forskere, virksomheder eller andre

kl. 13:00 – Workshop (plads til 6 grupper) 

kl. 14:00 – Afrunding og netværk

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
31. januar kl. 10:00 - 14:00
Lokation:
Københavns Universitet, ”Rød Stue”, Øster Voldgade 10, 1350 København

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk