Temadag: Kvantificering af Diffuse Emissioner fra CCUS

Temadag: Kvantificering af Diffuse Emissioner fra CCUS

Få en bedre forståelse af teknologier til CO2-fangst, håndtering af diffuse emissioner samt overvågningsmetoder og implementering ved affalds- og biogasanlæg.

 

Mange danske anlæg til forbrænding af affald og biogas planlægger i øjeblikket at implementere teknologier til CO2 fangst, hvilket accelerer behovet for at kende nuværende og afdække fremtidige krav til brancherne – herunder til diffuse udslip. Ud over, at diffuse udslip kan bidrage til den globale opvarmning, medfører utilsigtede udslip af fx metan fra bl.a. biogasanlæg et tab af energi og dermed indtjening.

 

Status, teknologier og overvågningsbehov

En stor del af tabet af metan sker ved diffuse udslip, som er vanskelige at kortlægge og kvantificere. Lignende udfordringer med diffuse udslip forventes at opstå, når CO2 fanges, transporteres, lagres og evt. anvendes til nye PtX brændsler. 

Hvad er status på de kendte og nye teknologier til at bestemme diffuse emissioner fra fangst, transport og lagring af CO2? Hvordan implementeres teknologierne i forhold til at overvåge diffuse emissioner, og er der behov for overvågning alle steder i værdikæden?

På temadagen vil vi søge svar på disse spørgsmål. Dagen arrangeres i samarbejde med miljønetværket Force Technology og IGAS.

Program

kl. 13.30 – Velkomst og introduktion v. Frantz Bræstrup, FORCE Technology

kl. 13.40 – Orientering om Regeringens arbejde med regulering med indflydelse på diffuse emissioner af CO2 ved fangst og lagring v. Katrine Thomsen, Klima, Energi-og Forsyningsministeriet

kl. 14.10 – Subsea leak detection system for CO2 monitoring v. Charlotte Nørgaard, DTU Offshore

kl. 14.40 – Overview of activities on diffuse emissions in the METCCUS project v. Rod Robinson, National Physical Laboratory

kl. 15.10 – Kaffe/tepause

kl. 15.30 – Mobile målemetode til lokalisering og kvantificering af diffus emission af CO2 v. Jacob Mønster, FORCE Technology

kl. 16.00 – Monitorering af emissioner fra CCUS – satelitter, droner og sensorer v. Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut

kl. 16.30 – To be announced

kl. 16.45 – Afrunding og opsummering på temadag v. Frantz Bræstrup, FORCE Technology


Vel mødt til en spændende temadag!


Aktiviteten er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Den Europæiske Union og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
5. oktober kl. 13:30 - 16:45
Lokation:
FORCE Technology

Kontakt

Kasper Havemann
Projektleder
+45 2681 9192 KAH@cleancluster.dk