Temadag: Måling af emissioner fra landbruget

Temadag: Måling af emissioner fra landbruget

OBS: Eventet er rykket til d. 23. marts 2022

Landbruget spiller en stor rolle i den grønne omstilling. Dansk landbrug skal frem mod 2030 nedbringe udledningen af drivhusgas med 55-65 %. Der bliver investeret meget i grønne teknologier, der skal bidrage til den grønne omstilling. Dog mangler vi at kunne overvåge og måle emissionsudviklingen, som vil blive uhyre vigtig de kommende år. Derfor stiller denne temadag skarpt på nye måleteknologier og overvågningsmetoder, som vil kunne komme til at spille en vigtig rolle i Danmarks opfyldelse af klimamålene.


Program: 

kl. 9.30  –  Velkomst 

kl. 9.40 –  Landbrugets rolle for at nå klimamålene, Landbrugsstyrelsen

kl. 10.00 –  Innovative målinger af drivhusgasser, Teknologisk Institut

kl. 10.30 –  Ny viden om emissioner fra husdyrgødning, Aarhus Universitet

kl. 11.00 –  Virksomhedscases m.

– Space Systems

– Explicit

– Ambient Carbon

Frokost

kl. 12.15 –  Måling af metan fra svine- og kvægbedrifter, DTU Miljø

kl. 12.45 –  Måling af CO2, metan og drivhusgasser med rumsatellitter, Aarhus Universitet

kl. 13.15 – Virksomhedscases m.

– Aerial Tools

– Carbonspace

Kaffepause

kl. 14.00 – Field Emission Network, Teknologisk Institut

kl. 14.15 – Panel debat

kl. 15.00 – Refleksion og tak for i dag

kl. 15.15-16.00 – Networking


Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Information

Dato:
23. marts kl. 09:30 - 16:00
Lokation:
Agro Food Park, 8200 Aarhus N

Kontakt