Temadag: Marin naturgenopretning, blå biodiversitet og nye forretningsmuligheder

Temadag: Marin naturgenopretning, blå biodiversitet og nye forretningsmuligheder

Danmarks havmiljø omfatter en rigdom af lavvandede kystnære økosystemer med en mangfoldig flora og fauna, og kystnaturen er Danmarks globalt set vigtigste bidrag til klodens biodiversitet.

I mange tilfælde er aktiv marin naturgenopretning et nødvendigt supplement for at genskabe de tabte habitater og sikre de værdifulde økosystemtjenester og ydelser havet leverer.

Kom og hør mere om Danmarks nyoprettede Center for Marin Naturopretning, Tænketanken Hav’s aktiviteter, virksomheders erfaringer og nye løsninger på marin naturgenopretning, så du kan få inspiration og ny viden!

Hent programmet her

Program

kl. 12:30 – Ankomst og netværk: servering af en sandwich

kl. 13.00 – Velkomst

v. CLEAN og Nationalt Center for Marin Naturgenopretning

kl. 13.05 – Præsentation af nyt Center for Marin Naturgenopretning

v. Torben Bramming Jørgensen, Limfjordsrådet

kl. 13.25 – Marin biodiversitet – kystnære områder, stenrev m.m.

v. Peter Stæhr, Aarhus Universitet

kl. 13.45 – Blue carbon og andre økosystemtjenester

v. Mogens Flindt, SDU

kl. 14.05 – Tænketanken Havs organisation og aktiviteter

v. Søren Laurentius Nielsen

kl. 14.20 – Kaffepause & netværk

kl. 14.45 – Partnerskaber er vigtige: Case fra Vejle Fjord samarbejdet

v. Klaus Balleby, Vejle Kommune

kl. 15.05 – 2-3 SMV’er præsenterer løsninger som business case bl.a.:

– PileByg A/S v. Vibe Gro – Kystsikring med biogene faskiner

– SeaVis v. Mattew Jon Spaniol – Seafloor Visualisation

– Eco Island v. Berit Nørgaard – Nature Based Solutions

kl. 15.50 – Nye guidelines fra det Nationale Center for Marin Naturgenopretning

v. Mogens Flindt, SDU

kl. 16.05 – Afsluttende diskussion

v. SDU/Limfjordsrådet/AU

kl. 16.20 – Tilbud fra CLEAN – vidensdeling, netværk og funding

kl. 16.30 – Tak for i dag

 

Det er gratis at deltage til temadagen, som er arrangeret sammen med Syddansk Universitet

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
28. februar kl. 12:30 - 16:30
Lokation:
SDU, Campus Odense, BMB Seminarrum (v18-501-1), Etage 1, Bygning 37

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk