Temadag: Miljøfarlige stoffer i spildevand – er det en udfordring?

Temadag: Miljøfarlige stoffer i spildevand - er det en udfordring?

Myndigheder og forsyninger har de senere år haft stadig mere fokus på udledningen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet fra bl.a. renseanlæg. Regeringen har i december 2021 publiceret en ny strategi for miljøfarlige stoffer i vandmiljøet, og nye grænseværdier for tilslutning af industrispildevand forventes snarest. Dertil kommer reviderede og nye miljøkvalitetskrav for flere stoffer i vandmiljøet i spil. 

Hvad har alt dette af betydning for dig som virksomhed, forsyningsselskab eller vandforbrugende virksomhed? Det forsøger vi at klarlægge igennem denne temadag med fokus på miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand –fra industrielle punktkilder og renseanlægs perspektiver. Kom og hør nærmere om et udkast til et nyt byspildevandsdirektiv og regeringens strategi i forhold til dette.

Program

kl. 12.00 – Frokost og netværk

Velkomst v. Kristina Buus Kjær, DHI & Trine Budde Jensen, CLEAN

kl. 12.45 – Hvad byder fremtiden omkring indsatser og lovgivning for miljøfarlige stoffer? 

Status på initiativer overfor MFS – herunder det nye Byspildevandsdirektiv v. Helle Bach Rungø, Dansk Miljøteknologi

Innovationspartnerskab for miljøfarlige stoffer – Hvad kommer der til at ske v. Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut

kl. 13.35 – Hvordan identificerer vi de mest problematiske stoffer på renseanlæg?

Nye metoder til at identificere stoffer i spildevand, v. Peter Mortensen, Eurofins

Use of models for risk identification and mitigation of micropollutants v. Fabio Polesel, DHI

kl. 14.10 – Kaffe og kage 

kl. 14.25 – Udfordringer med miljøfarlige stoffer fra forsyningens vinkel

v. Artur Mielczarek, BIOFOS

v. Mille Hjort Schausen. Aarhus Vand

kl. 15.00 – Udfordringer med miljøfarlige stoffer fra punktkilder – hvad gør vi med dem?

Udvikling og test af teknologier til fjernelse af komplekse stoffer i perkolat v. Rikke Markfoged, Teknologisk Institut

Teknologi til fjernelse af PFAS og andre miljøfarlige stoffer v. Tore Svendsen, Vandrensning.com

Andre metoder til rensning af industrielt spildevand v. Steffen Boye-Hansen, H2o Nordic

kl. 15.50 – Opsamling – Hvad byder fremtiden på?

Øvrige tilbud fra CLEAN

Kl. 16.00 – Tak for i dag


Arrangementet er i samarbejde med Teknologisk Institut og DHI

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Information

Dato:
26. oktober kl. 12:00 - 16:00
Lokation:
Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk